Automatická omezující plocha

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné.

V následujícím tipu bude blíže popsána funkčnost Automatické omezující plochy u 3osých operací. Toto nastavení je dostupné u všech 3soých operací na kartě Pokročilá a v CAMWorks 2020 byla rozšířena o možnost náhledu přímo v prostředí SolidWorks.

Metoda Automatické omezující plochy

V nastavení uživatel najde několik metod pro definici Automatické omezující plochy. V tomto případě zde bude pro příklad použita 3osá hrubovací operace Přejíždění oblasti:

Polotovar: Ohraničení operace je řízeno velikostí a tvarem polotovaru.

Hraniční kvádr: Ohraničení operace je řízeno tzv.: hraničního kvádru, který „obaluje“ model.

Všechny obrysy: Ohraničení operace je řízeno všemi obrysy modelu.

Vnější obrys: Ohraničení operace je řízeno pouze vnější obrysem modelu (obvodem).

Žádné: Dostupné pouze u operace Přejíždění oblasti se vzorem Adaptivní. Umožňuje nástroji najíždět „z venku“. Dále také u operací: Průmět vzoru, Konstantní rozteč drah a Tužkového frézování.

Stav nástroje a přídavek nástroje

Tímto nastavením uživatel ovlivňuje pozici středu nástroje vůči hranicím daného omezení a přídavek v ose XY.

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru