Aktuální polotovar při zarovnání čela

V tomto díle technických tipů pro EDGECAM si ukážeme nové nastavení, kterým je možné ovlivnit tvorbu dráhy u operace „Frézovat čelo plochy“.

Konkrétně se jedná o nové nastavení typu polotovaru.

Určitě jste se někdy setkali s dílem, kde bylo nutné zarovnat víc rovinných ploch najednou a kdy se materiál polotovaru k obrobení nacházel v rozdílných výškách (viz obrázek).

Jako uživatelé EDGECAMu jste měli dvě možnosti, jak použít operaci „Frézovat čelo plochy“.

První možností bylo vytvořit jednu operaci pro obrobení všech rovinných ploch. Označili jste profily pro frézování a na modelu vybrali hodnotu „Odměřovací“ a „Cílovou hloubku“.  V takovém případě ale došlo ke generování zbytečných drah nástroje, a to v důsledku výběru nejvyššího místa polotovaru jako hodnoty „odměřovací“ a rovinné plochy jako cílové hloubky. Nástroj se tak v některých částech vůbec nedostal do kontaktu s materiálem polotovaru a přejížděl naprázdno (viz obrázek).

Druhou možností bylo vytvořit pro jednotlivé rovinné plochy samostatné operace, aby nedocházelo ke zbytečným přejezdům nástroje naprázdno, a vždy vybrat rozdílnou výšku polotovaru jako hodnotu „Odměřovací“. Počet operací se tedy rovnal počtu obráběných rovinných ploch (viz obrázek).

Obě předchozí varianty mají určité nevýhody. Ať už je to generování přejezdů nástroje naprázdno (zbytečné prodlužování strojního času) nebo celková časová náročnost při tvorbě více operací.

                                          Od verze EDGECAM 2020.1 je nově dostupná třetí možnost, kterou si nyní ukážeme. Tato možnost eliminuje předchozí nevýhody, protože využívá pro výpočet dráhy aktuální polotovar modelu. Dráhy nástroje se tak tvoří pouze v místech, kde se nachází materiál k obrobení. To vše v rámci jedné operace (viz obrázek).

Pro správnou funkci operace s tímto nastavením je nutné nahrát model dílu i model polotovaru s přídavky.

Po standardním postupu na začátku každého projektu (určení počátku, definice polotovaru, výběr postupu) zvolte libovolný nástroj pro obrábění a vyberte cyklus „Frézovat čelo plochy“.

Na záložce „Základní“ vyberte z nabídky „Typ polotovaru“ možnost „Aktuální polotovar“. Jakmile toto provedete, dojde k deaktivaci příkazu „Hranice profilu“, kterým se standardně definuje geometrie polotovaru. Pro definici oblasti obrábění tedy není nutné nic vybírat.

Dále na záložce „Výšky/hloubky“ nadefinujte obvyklým způsobem parametry „Přejížděcí“ (můžete využít asociativitu k modelu) a „Hloubka Záběrů“.

U parametru „Odměřovací“ zaškrtněte možnost „Asociativně“ a vyplňte hodnotu „0“. Díky tomu cyklus sám rozpozná nejvyšší místo modelu/polotovaru.

U parametru „Cílová hloubka“ zvolte možnost „<vybrat>“ a označte místo na čelní ploše, kterou chcete zarovnat. Pro výběr využijte kotvící značky (viz obrázek).

Jakmile vyberete místo cílové hloubky a potvrdíte dialogové okno, dojde k vytvoření dráhy nástroje. Všimněte si, že dráha neobsahuje žádné zbytečné přejezdy nástroje a je vytvořena pouze v místech, kde se nachází materiál k odebrání. Navíc je začátek dráhy u každého výstupku generován vždy v nejvyšším místě daného polotovaru (viz obrázek).

Máte dotaz? Naše technická podpora je Vám k dispozici!

Sdílet článek na sítích:

Objevte více:

Nejnovější články:

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.