SOLIDWORKS SIMULATION

solidworks-simulation

SOLIDWORKS Simulace – vystavte vaše návrhy reálným provozním podmínkám

SOLIDWORKS Simulace je software určený pro pevnostní analýzy a simulaci pohybu. Je nepostradatelným nástrojem při vývoji širokého spektra zařízení, který umožňuje vyhodnocovat vlastnosti konstrukce v rané fázi návrhu a hledat možná rizika poruch. Význam využití analýz roste s velikostí a složitostí vyvíjených systémů, kde simulace přináší významné úspory při vývoji a výrobě prototypů. V průběhu konstrukce lze testovat širokou škálu parametrů produktů, jako je odolnost, statická a dynamická odezva nebo tepelné chování. Již v rané fázi je možné díky programu SOLIDWORKS Simulace získat informace o technických poznatcích pro optimalizaci návrhu.

Již v rané fázi je možné díky programu SOLIDWORKS Simulace získat informace o technických poznatcích pro optimalizaci návrhu.

Simulace SOLIDWORKSSimulace standardSimulace ProfesionalSimulace Premium
Statická analýza+++
Pohybová studie+++
Studie únavy+++
Sledování trendu+++
Nárazový test ++
Tepelná studie ++
2D zjednodušení ++
Tlakové nádoby ++
Frekvence vzpěr ++
Nelineární analýza  +
Dynamická simulace  +
Kompozitní materiály  +

Studie topologie

Jedná se o neparametrickou optimalizaci konstrukce dílu na základě zadaných podmínek zatěžování. Systém navrhne tvar součásti tak, aby byly splněny požadované hodnoty pevnosti, a to s minimální hmotností materiálu. Pro návrh tvaru dílu je možno zadat oblasti, které mají zůstat zachovány z hlediska funkčnosti dílu. Dále je možné zohlednit i to, jaký způsobem bude díl vyráběn a systém tomu přizpůsobí navržený tvar.

solidworks simulation

Ověření chování dynamicky zatěžovaných konstrukcí

Dynamická analýza slouží pro výpočet napětí a deformací součástí a sestav, které jsou zatíženy dynamicky působící silou. Je možné zkoumat chování konstrukce při modálním průběhu zatěžování, při zatížení nahodilými vibracemi, harmonickém zatížení a dále při zatížení popsanými odezvy spektra. Vypočítáme hodnoty rezonančních frekvencí a získáme průběhy deformace a napětí v závislosti na čase nebo na frekvenci budícího zatížení. To je důležité z hlediska potřeby tlumení vibrací konstrukce.

solidworks simulation

Výpočet konstrukcí s nelineárním chování

Některé moderní materiály nemají lineární průběh deformace s rostoucím napětím, a proto je nelze počítat pomocí lineárního materiálového modelu. Nelineární analýza nám umožní zjistit průběhy napětí a deformací např. dílů z plastů při větší deformaci, výpočet deformací např. těsnění z pryže při stlačení a ověřit jejich funkčnost, výpočet hodnot napětí kovových součástí vystavených plastické deformaci atd. Je možné počítat statické i dynamické nelineární studie.

solidworks simulation

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Novinky

Odložení generování drah

Výpočty složitých drah nástroje trvají v některých případech delší dobu. Zejména u dokončovacích operací tvarově složitých modelů, kdy je zvolen velmi

predstavujeme-camworks-2021-2
Novinky

Představujeme CAMWorks 2021

Představujeme CAMWorks 2021 Nová verze produktu CAMWorks 2021 přináší celou řadu vylepšení a nových funkcí, které vám pomohou plně využít