Upozornění: SOLIDWORKS 2022 – problémy funkce Pack&Go


V nové verzi SOLIDWORKS 2022 (SP0 i SP1) se objevují významné problémy s funkcí Pack&Go.

Vzhledem ke zkušenostem doporučujeme uživatelům, kteří využívají tuto funkci, používat aktuálně SOLIDWORKS 2021 SP5.1 a počkat s instalací SOLIDWORKS 2022 na vydání vyšších SP.

Hlášené problémy funkce ‘Pack & Go’ v SOLIDWORKS 2022

SPR 1228145Přejmenované soubory se neodkazují do nové sestavy
Při přejmenování jednotlivých souborů dojde sice k překopírování všech odkazovaných souborů do cílové složky pod správným názvem, sestava se ovšem při otevření odkazuje nikoliv na přejmenované ale stále na původní soubory.
SPR 1231828Sestavu nelze zkopírovat
Při kopírování projektů může být tato funkce zastavena chybovým hlášením s výzvou pro opravu duplicitních názvů souborů.

Možnosti opravy

Pokud jste již aktualizovali na novou verzi SOLIDWORKS 2022 (SP0/SP1) a potýkáte se s problémem SPR 1231828, je možné toto chybné chování opravit odstraněním registru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\AddInsStartup\{C9E54B23-10E5-4F0C-AB9B-81181B508E3E}

Pokud by tato úprava nepřinesla změnu v chybném chováním, doporučujeme obnovit výchozí nastavení SOLIDWORKS.

Postup pro obnovu výchozího nastavení SOLIDWORKS:

  1. Vypněte SOLIDWORKS.
  2. Zálohujte současné nastavení pomocí nástroje Průvodce kopírováním nastavení.
  3. Spusťte Editor registru (ve Start nabídce Windowst napište „regedit“).
  4. Přejmenujte (zálohujte) registry přenášející Vaše současné nastavení SOLIDWORKS.
    Jedná se o registr: \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks

Sdílet:

Máte dotaz? Technická podpora je Vám k dispozici!

Poptávka softwaru