Ukončení online licencování SOLIDWORKS

Ukončení online licencování SOLIDWORKS

Online licencování bylo představeno se SOLIDWORKS 2018 jako alternativa k pevnému aktivování licencí (Machine Activation) a poskytovalo možnost distribuovat licenci pro libovolný počítač pomocí jmenného přiřazení využitím uživatelského účtu (SOLIDWORKS ID) vytvořeného na zákaznickém portálu SOLIDWORKS.

Dle oficiální vyjádření Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation registruje společnost za poslední 3 roky velice nízký zájem o online licencování ze strany uživatelů. Z toho důvodu není nadále možné udržovat složitou infrastrukturu pro tento způsob licencování a služba online licencování bude proto v následujících měsících postupně ukončena. Tato změna nebude mít žádný vliv na uživatele, kteří používají klasickou pevnou aktivaci licence (Machine Activation). Datum ukončení online licencování je 31. března 2022.

SOLIDWORKS 2018 až SOLIDWORKS 2021

Uživatelé SOLIDWORKS 2018 SP0 až SOLIDWORKS 2021 SP5.1 mohou nadále používat online licencování až do 31. 3. 2022. Po tomto datu se otevřením SOLIDWORKS automaticky přepne na pevné licencování a zobrazí se automaticky výzva k aktivaci pevné licence. Licenci bude poté stále možné přesunout na jiný počítač pomocí procesu aktivace/deaktivace tak, jako tomu bylo v minulosti.

 

 

Licencování lze přepnout zpět na pevné licencování i před tímto datem přes Admin portál.
Od 5. února 2022 však už nebude možné licenci převést zpět na online licencování.

 

 

SOLIDWORKS 2021 SP5.1

Oproti starším verzím, které pro přihlášení k online licenci využívají SOLIDWORKS ID, vyžaduje poslední verze SOLIDWORKS 2021 SP 5.1 pro další používání online licence přihlášení přes 3DEXPERIENCE ID.

 

 

 

SOLIDWORKS 2022

Počínaje verzí SOLIDWORKS 2022 SP0 nebude online licencování pro SOLIDWORKS již k dispozici. 

 

 

Termíny

23. 11. 2021 – Vydání SOLIDWORKS 2022 SP0.0, která již nebude podporovat online licencování.
05. 02. 2022 – Nepůjde již změnit pevné licencování na online (SOLIDWORKS 2018–2021).
31. 03. 2022 – Konec online licencování.

Přechod zpět na pevné licencování

Online licenci lze jednoduše převést zpět na pevné licencování (Machine Activation) změnou nastavení v Admin portálu a úpravou nastavení způsobu spuštění SOLIDWORKS v registrech počítače:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Online
0 = pevná licence
1 = online licence


Při úpravách registrů Vašeho počítače doporučujeme, abyste si počínat velmi opatrně a nebo se obrátili na správce Vašeho PC, případně kontaktovali naši technickou podporu.

Pokud uživatel do 31. 3. 2022 nepřejde ručně zpět na pevné licencování, dojde k automatické deaktivaci online licencování při spuštění SOLIDWORKS.

Více informací naleznete zde: SOLIDWORKS News & Info.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky