Pohledy aktuálního počátku

technický tip – definice upínek

V předchozím díle technických tipů jsme si ukázali, jak definovat klávesové zkratky pro urychlení volby jednotlivých pohledů. V tomto díle technických tipů pro Surfcam si ukážeme, kde je možné přepínat mezi základním (globálním) a pohledovým souřadným systémem a využívat tak základní pohledy i pro indexové polohování dílu.

Při nahrání modelu na pracovní plochu je vždy aktivovaný základní (globální) souřadnicový systém (viz. obrázek).

Díky tomu je možné díl natáčet pomocí přepínačů a klávesových zkratek pouze do základních pohledů, a to i v případě, že je aktivní jiná pracovní rovina. Změna pracovní roviny tedy na změnu pohledu nemá žádný vliv a model zůstává ve stejné pozici (viz. obrázky).

Tato situace se stává problémem ve chvíli, kdy jsou vytvořeny nové pracovní roviny, např. pro indexové polohování atd. Při indexovém polohování je v některých případech nutné natáčet model kolmo na vytvořenou rovinu, např. pro tvorbu hraničních křivek. V takovém případě je nutné přepnout do pohledového souřadného systému.

1.

Nahrajte libovolný díl a vytvořte novou pracovní rovinu Index_1, která bude pootočena například o 30 stupňů okolo osy X (viz obrázek).

2.

Klikněte na ikonu aktuálního pohledu a přepněte na pohledový souřadný systém (viz obrázek). Jakmile přepnete do pohledového souřadného systému, model se okamžitě natočí do aktuální pracovní roviny Index_1.

3.

Nyní lze model natáčet podle aktuální pracovní roviny pomocí definovaných klávesových zkratek nebo ikon pohledů.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky

Novinky

Základní definice polotovaru

Definice polotovaru je jedním z prvních kroků, které je nutné udělat před samotnou tvorbou drah nástroje. Způsobů, jak polotovar definovat, je