Měření od počátku

Měření od počátku

V průběhu tvorby drah je velice často nutné provádět různá dodatečná měření. V tomto díle technických tipů pro Surfcam si ukážeme, jakým způsobe lze rychle měřit vzdálenost nebo pozici od počátku souřadnicového systému.

1.

Definice klávesové zkratky

Jako první si pro měření vzdálenosti vytvoříme klávesovou zkratku. V technickém tipu 023_Klávesové zkratky pohledů jsme si ukázali, jak takové zkratky vytvářet. V případě tvorby klávesové zkratky pro měření dejte pozor. Okno Příkazy obsahuje totiž hned tři příkazy Měřit, vyberte tedy ten příkaz, jehož popis je definován jako „Měří vzdálenost“. Klávesovou zkratku zvolte například klávesu <M>.

2.

Měření od počátku

Na plochu nahrajte libovolný model (např. desku 300x200x50 mm) a počátek umístěte na střed horní plochy (viz obrázek).

a) Stiskněte klávesu <M>,čímž vyvoláte příkaz Měřit. V případě, že nechcete využívat klávesovou zkratku, klikněte na ikonu příkazu Měřit na horní příkazové liště (viz obrázek).

b) Objeví se příkazové okno, které Vás vyzývá k výběru prvního bodu pro měření. Jako první bod budeme chtít vybrat počátek od jehož středu budeme měřit. Klikněte na pracovní liště na příkaz Vstup souřadnic (viz obrázek).

c) V dialogovém okně nemusíte vyplňovat nulové hodnoty u jednotlivých os, ale stačí ho pouze potvrdit tlačítkem OK.

d) Jako druhý bod vyberte například rohový bod na spodní straně desky (viz obrázek).

e) Po výběru druhého bodu se v okně informace objeví výsledek měření. Všimněte si, že jako první bod je opravdu definován počátek s nulovými souřadnicemi.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další příspěvky