HCL CAMWorks

Vstupte do světa třískového obrábění materiálů s CAMWorks, progresivním systémem pro tvorbu CNC programů. Toto inovativní řešení proměňuje tvorbu programů pro obráběcí stroje v intuitivní proces, kde každý krok od návrhu po výrobu probíhá s maximální přesností a minimalizací chyb. Zjednodušte tvorbu programů, optimalizujte výrobu a posuňte se k efektivnějším a preciznějším výsledkům. Vydejte se na cestu k výrobě, která mění pravidla hry a přináší nový standard preciznosti a efektivity ve zpracování materiálů.

Hledáte vhodné řešení pro výrobu Vašich návrhů?

Poradíme Vám s výběrem vhodných nástrojů pro Váš projekt a navrhneme efektivní řešení pro maximální úsporu času a nákladů.
Úspěšně Vás provedeme na Vaší cestě "OD MYŠLENKY K VÝROBKU"!

Programujte s vysokou přesností a efektivitou!

Profesionální CAM řešení

HCL CAMWorks je integrovaný systém pro tvorbu CNC programů, který automatizuje procesy programování obráběcích strojů. Toto řešení umožňuje technologům a výrobním specialistům vytvářet CNC programy pro obrábění součástí s vysokou přesností a efektivitou. HCL CAMWorks je navržen tak, aby se integroval s CAD systémem SOLIDWORKS, což umožňuje přímý přenos CAD dat a rozšiřuje příležitosti pro ruční tvorbu drah.

Jednou z mnoha funkcí HCL CAMWorks je automatická generace CNC programů na základě 3D modelů součástí. S využitím technologie „Tolerance-Based Machining“ (TBM) mohou uživatelé definovat obráběcí operace na základě tolerancí v modelu, což usnadňuje proces programování a zajišťuje přesnost výsledných programů.

HCL CAMWorks také nabízí nástroje pro simulaci obrábění a optimalizaci výrobních procesů, což vede ke zvýšení efektivity a kvality v oblasti CNC obrábění.

Poznejte
HCL CAMWorks
z blízka!
predstavujeme-camworks-2021
Přehrát video o predstavujeme-camworks-2021
Poznejte 2D CAD DraftSight z blízka!

Proč zvolit systém HCL CAMWorks?

HCL CAMWorks představuje optimální volbu pro výrobce a technology, kteří hledají intuitivní a precizní řešení pro tvorbu CNC programů. Díky své integraci do SOLIDWORKS poskytuje mezi oběma systémy rychlou komunikaci, eliminuje nadbytek dat a umožňuje snadný přechod od návrhu k vytvoření CNC programů. S využitím útvarů a vlastní technologické databáze zjednodušuje proces programování na základě rozpoznaných útvarů, což vede k rychlejším a přesnějším výsledkům.

HCL CAMWorks není pouze o tvorbě drah nástroje nebo NC kódu, ale také o optimalizaci výrobních procesů. S nástroji pro simulaci obrábění a prostředky komunikaci mezi programátorem a obsluhou poskytuje uživatelům možnost snížit chybovost při seřizování stroje a optimalizovat výsledky. Tím dochází k redukci doby obrábění a zároveň ke zvýšení celkové produktivity v oblasti CNC obrábění součástí.

Přesný, integrovaný a intuitivní – to jsou klíčové důvody, proč zvolit HCL CAMWorks pro Vaše výrobní potřeby.

Moderní nástroje HCL CAMWorks pro všechny Vaše výrobní potřeby!

Objevte všechny jeho komplexní možnosti pro Vaší každodenní práci!

CAMWorks

Technologická databáze (TechDB)

Databáze, která stojí za automatizací obrábění v CAMWorks, je známá jako TechDB (Technological Database). Tato databáze obsahuje standardizované postupy pro obrábění různých tvarů, informace o nástrojích, řezné podmínky a výchozí hodnoty operací. Tyto informace jsou klíčové pro efektivní a konzistentní automatizaci procesu obrábění v rámci CAMWorks.

Obrábění na základě tolerancí (TBM)

Obrábění na základě tolerancí (Tolerance-Based Machining“ – TBM) je technologie, která umožňuje tvorbu CNC programů s ohledem na geometrické tolerance definované na 3D modelech součástí. TBM využívá informací o tolerancích k automatickému generování optimálních obráběcích operací, což zvyšuje přesnost a zároveň snižuje potřebu ručního nastavování parametrů.

Klíčové vlastnosti Obrábění na základě tolerancí v HCL CAMWorks zahrnují:

  1. Automatická detekce tolerancí: HCL CAMWorks automaticky identifikuje a interpretuje geometrické tolerance definované na 3D modelech součástí.

  2. Optimalizace obráběcích operací: Na základě detekovaných tolerancí generuje HCL CAMWorks optimální obráběcí operace, které zohledňují specifikace tolerancí a minimalizují odchylky výsledných součástí.

  3. Snížení ručního programování: TBM eliminuje potřebu ručního zadávání parametrů obráběcích operací, což zrychluje celý proces tvorby CNC programů.

  4. Zvyšuje přesnost výroby: Integrace tolerancí do procesu programování zajišťuje, že výsledné součásti budou lépe odpovídat požadovaným geometrickým specifikacím.

Obrábění na základě tolerancí v HCL CAMWorks představuje efektivní a pokročilý přístup k tvorbě CNC programů, kde je klíčovým cílem dosáhnout co nejvyšší přesnosti a kvality výroby.

CAMWorks

Prime Turning

PrimeTurning je inovativní metoda otáčení vyvinutá společností Sandvik Coromant pro obrábění otáčením součástí na CNC obráběcích strojích. Tato technologie představuje moderní přístup k tradičním postupům otáčení, což umožňuje výrazné zvýšení efektivity a produktivity výroby.

Klíčové vlastnosti PrimeTurning v HCL CAMWorks zahrnují:

  1. Obrábění ve všech směrech: Na rozdíl od klasického otáčení, kde se nástroj pohybuje od vnějšího průměru ke středu součásti, PrimeTurning umožňuje obrábět od středu směrem ven. To značně zkracuje časy obrábění a umožňuje efektivnější využití nástroje.

  2. Zvýšená produktivita: PrimeTurning umožňuje současně obrábět větší plochy materiálu, což vede k rychlejším časům obrábění a zvyšuje celkovou produktivitu výrobního procesu.

  3. Snížení vibrací: Tato technologie snižuje vibrace nástroje, což má pozitivní vliv na kvalitu povrchu obráběné součásti a prodlužuje životnost nástroje.

  4. Univerzální použití: PrimeTurning je vhodný pro různé materiály a typy součástí, což z něj činí univerzální metodu pro různé aplikace v průmyslu.

PrimeTurning přináší inovace do oblasti otáčení, a tím umožňuje efektivnější, rychlejší a výkonnější obrábění součástí na CNC strojích.

ZKUŠEBNÍ VERZE HCL CAMWorks
ZDARMA

Vyzkoušejte si HCL CAMWorks ZDARMA bez jakýchkoliv podmínek!

Zažádejte si o zkušební verzi!

Zlepšete plán hry!

Úrovně systému HCL CAMWorks

HCL CAMWorks je základem modulu SOLIDWORKS CAM, který je běžnou součástí každé licence SOLIDWORKS. Oba produkty jsou vytvořeny společností HCL a poskytují bezproblémovou integraci a plnou asociativitu se softwarem SOLIDWORKS. Samozřejmostí je vzájemná kompatibilita dat mezi oběma systémy.

Logo_3E_PNG_bila

Jsme připraveni řešit jakoukoli Vaši výzvu, se kterou za námi přijdete! Naši pracovníci nejsou jen odborně vyškolení specialisté, jsou to zejména profesionální technologové a konstruktéři, kteří trpělivě a pozorně naslouchají Vašim potřebám a požadavkům. Následně pro Vás vymyslí a sestaví ŘEŠENÍ, které Vám pomohou nainstalovat a implementovat.

Ta hlavní přidaná hodnota potom spočívá v následné PODPOŘE ve Vašem vlastním reálném provozu, kde Vám naši technici pomohou dosáhnout Vámi požadovaného výsledku s maximální efektivitou a minimem nákladů.

Chcete cenovou nabídku nebo domluvit konzultaci?

Kontaktujte nás!

Uděláme maximum pro to, abyste dosáhli Vašich cílů.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Nezmeškejte naše webináře!

Akce / Webináře

[Workshop] Do letních měsíců s novým SOLIDWORKS. Objevte nejnovější možnosti SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE

Zveřejněno: 18/04/2024

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.