Z důvodu poruchy není dostupná telefonní linka technické podpory +420 266 313 548. Využijte, prosím, primárně formulář pro zadání technického dotazu ZDE. Nebo volejte na číslo +420 284 823 127. Děkujeme za pochopení.

HCL CAMWorks

Vstupte do světa třískového obrábění materiálů s CAMWorks, progresivním systémem pro tvorbu CNC programů. Toto inovativní řešení proměňuje tvorbu programů pro obráběcí stroje v intuitivní proces, kde každý krok od návrhu po výrobu probíhá s maximální přesností a minimalizací chyb. Zjednodušte tvorbu programů, optimalizujte výrobu a posuňte se k efektivnějším a preciznějším výsledkům. Vydejte se na cestu k výrobě, která mění pravidla hry a přináší nový standard preciznosti a efektivity ve zpracování materiálů.

Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci!

Poradíme Vám s výběrem vhodných nástrojů pro Váš projekt a navrhneme efektivní řešení pro maximální úsporu času a nákladů.
Úspěšně Vás provedeme na Vaší cestě "OD MYŠLENKY K VÝROBKU"!

Programujte s vysokou přesností a efektivitou!

Profesionální CAM řešení

HCL CAMWorks je integrovaný systém pro tvorbu CNC programů, který automatizuje procesy programování obráběcích strojů. Toto řešení umožňuje technologům a výrobním specialistům vytvářet CNC programy pro obrábění součástí s vysokou přesností a efektivitou. HCL CAMWorks je navržen tak, aby se integroval s CAD systémem SOLIDWORKS, což umožňuje přímý přenos CAD dat a rozšiřuje příležitosti pro ruční tvorbu drah.

Jednou z mnoha funkcí HCL CAMWorks je automatická generace CNC programů na základě 3D modelů součástí. S využitím technologie „Tolerance-Based Machining“ (TBM) mohou uživatelé definovat obráběcí operace na základě tolerancí v modelu, což usnadňuje proces programování a zajišťuje přesnost výsledných programů.

HCL CAMWorks také nabízí nástroje pro simulaci obrábění a optimalizaci výrobních procesů, což vede ke zvýšení efektivity a kvality v oblasti CNC obrábění.

Poznejte
HCL CAMWorks
z blízka!
predstavujeme-camworks-2021
Přehrát video o predstavujeme-camworks-2021
Poznejte 2D CAD DraftSight z blízka!

Proč zvolit systém HCL CAMWorks?

HCL CAMWorks představuje optimální volbu pro výrobce a technology, kteří hledají intuitivní a precizní řešení pro tvorbu CNC programů. Díky své integraci do SOLIDWORKS poskytuje mezi oběma systémy rychlou komunikaci, eliminuje nadbytek dat a umožňuje snadný přechod od návrhu k vytvoření CNC programů. S využitím útvarů a vlastní technologické databáze zjednodušuje proces programování na základě rozpoznaných útvarů, což vede k rychlejším a přesnějším výsledkům.

HCL CAMWorks není pouze o tvorbě drah nástroje nebo NC kódu, ale také o optimalizaci výrobních procesů. S nástroji pro simulaci obrábění a prostředky komunikaci mezi programátorem a obsluhou poskytuje uživatelům možnost snížit chybovost při seřizování stroje a optimalizovat výsledky. Tím dochází k redukci doby obrábění a zároveň ke zvýšení celkové produktivity v oblasti CNC obrábění součástí.

Přesný, integrovaný a intuitivní – to jsou klíčové důvody, proč zvolit HCL CAMWorks pro Vaše výrobní potřeby.

Optimalizace výrobních procesů

S nástroji pro simulaci a komunikaci HCL CAMWorks umožňuje efektivně optimalizovat výrobní postupy, což vede k úspoře času a zvýšení produktivity.

Přesnost a výsledná kvalita

Díky využívání technologie Tolerance-Based Machining (TBM) HCL CAMWorks zajišťuje vysokou přesnost a kvalitu vytvářených drah nástroje, což má pozitivní dopad na konečné výsledky obrábění součástí.

Flexibilita

HCL CAMWorks má vlastní flexibilní technologickou databázi, která se snadno přizpůsobuje různým výrobním potřebám a může růst s rozvojem Vaší výrobní činnosti. Jeho flexibilitu oceníte také při ručním programování široké škály strojních součástí.

Integrace se SOLIDWORKS

Integrovaným spojením s CAD systém SOLIDWORKS umožňuje HCL CAMWorks bezproblémovou spolupráci a přenos dat mezi návrhem a vytvářením CNC programů. Po celou dobu programování budete mít k dispozici velmi výkonné CAD prostředí.

Automatizace procesů

HCL CAMWorks poskytuje automatizovaný postup při tvorbě CNC programů, což výrazně zjednodušuje a urychluje výrobní procesy.

Podpora většiny obráběcích strojů

HCL CAMWorks není omezen na specifický typ obráběcího stroje. S rozsáhlou podporou různých typů strojů umožňuje efektivní vytváření CNC programů pro širokou škálu operací a technologií.

Moderní nástroje HCL CAMWorks pro všechny Vaše výrobní potřeby!

Objevte všechny jeho komplexní možnosti pro Vaší každodenní práci!

HCL CAMWorks disponuje vyspělými strategiemi pro 2,5osé obrábění, díky kterým je uživatel schopen snadno obrobit jednoduché i tvarově složité součásti prizmatického charakteru, odlitků či výkovků. 2,5osé frézování HCL CAMWorks patří k nejlepším ve své třídě, a to díky patentovanému rozpoznávání útvarů, které dokáže rozpoznat více než 20 typů útvarů včetně nepravidelných kapes, což výrazně zkracuje čas práce s CAM systémem.

Uplatňuje se při obrábění tvarových součásti, kovacích zápustek, vstřikovacích forem apod. Všechny 3osé frézovací operace podporují práci se zbytkovým materiálem pro omezení obrábění naprázdno, zohlednění držáku a neřezné části nástroje při výpočtu dráhy, výpočet vyložení nástroje atd.

Dokončovací operace obrábění obsahují plynulé/tečné pohyby nájezdu/odjezdu pro udržení plynulého pohybu zajišťující dosažení lepší kvality povrchu, snížení opotřebení nástroje i stroje a zamezení vzniku stop po nástroji.

4osé a 5osé polohované frézování jsou pokročilé techniky obrábění, které umožňují frézovacímu stroji pracovat s materiálem ze čtyř nebo pěti různých úhlů. CAMWorks umožňuje efektivní programování obou těchto frézovacích technik, což umožňuje výrobcům využít všechny výhody 4osého nebo 5osého frézování a maximalizovat přesnost ve výrobních procesech.

Víceosé souvisle řízené frézování HCL CAMWorks umožňuje uživateli vytvořit dráhy u tak složitých tvarů, jako jsou např.: oběžná kola, lopatky turbín, stínové obrábění u forem apod., které nemohou být obrobeny na 3osých strojích. Víceosé obrábění umožňuje naklonit nástroj od součásti, proto mohou být použity kratší nebo méně vyložené nástroje. Takto zvýšená tuhost nástroje dovolí uživateli využít možnosti vysokorychlostního obrábění v HCL CAMWorks bez ztráty přesnosti. Výsledkem je lepší kvalita povrchu a snížení času procesu obrábění.

HCL CAMWorks disponuje vysoce výkonnou hrubovací technologií VoluMill, která nabízí kombinaci optimálních drah s maximálním odebráním materiálu vedoucí k úsporám času a prodloužení životnosti frézovacích nástrojů. VoluMill byl navržen tak, aby eliminoval špatné obráběcí podmínky, které vytvářely tradiční dráhy nástrojů. Generuje spojitou vysoce výkonnou dráhu nástroje a dynamicky upravuje dráhy, posuv a hloubku řezu tak, aby nebylo nikde překročeno naprogramované množství odebíraného materiálu.

Sonda poskytuje snadné řešení pro nastavení výchozí nulové pozice obrábění. Pomocí různých cyklů definuje polohu nulového bodu a nahrazuje tak ruční nastavování. Plná vizualizace všech pohybů sondy zamezuje jakémkoliv potencionálnímu poškození měřící sondy.

HCL CAMWorks plně podporuje programování od těch nejjednodušších soustružnických strojů, až po soustružnicko-frézovací centra. Podporuje řízení os C, Y a B, dále 5osé indexované i souvislé obrábění.

HCL CAMWorks umožňuje synchronizaci operací na pokročilých multifunkčních strojích s více vřeteny a nožovými hlavami pro dosažení maximální efektivity obráběcího cyklu.

HCL CAMWorks Virtual Machine umožňuje definovat kompletně celý stroj pro skutečně věrohodnou simulaci. Po nastavení tato pokročilá funkce umožňuje kontrolu kolizí všech součástí vašeho CNC stroje, což je zvláště užitečné u komplikovaných 4osých a 5osých operací a u kombinovaných, soustružnicko-frézovacích operací.

HCL CAMWorks Virtual Machine nabízí simulaci celé kinematiky, podporuje simulaci všech operací soustružení a frézování a také všech zařízení a součástí stroje. Simulátor nabízí detekci kolizí mezi součástmi stroje, kusem, upínači a držáky nástrojů, včetně mnoha možností zobrazování, což umožňuje kontrolu nad různými aspekty simulace. Jsou zde podporovány všechny cykly a pohyby a spolu s úplnou grafikou součástí stroje a pomocných zařízení, jako je koník a luneta.

Programování 2 až 4osých CNC drátořezů poskytuje intuitivní, automatické a efektivní metody tvorby drah řezání pro drátořezy. Řešení můstků, správného pořadí řezů, řezání většího množství tvarů, bezodpadové odebrání většího množství materiál atd. Automatická synchronizace vodítek eliminuje nutnost případných úprav 3D modelu.

Databáze řezných podmínek jsou založeny na informacích od výrobce obráběcích strojů a mohou být případně upraveny. Při výběru stroje tak máte usnadněnou práci a většinu parametrů nastaveno dle zvyklostí.

HCL CAMWorks ShopFloor je samostatná aplikace nezávislá na jiných produktech. Slouží jako nástroj pro spolupráci mezi CAM programátory, kteří používají aplikaci HCL CAMWorks pro generování NC kódů, a dílnou s CNC stroji, kde obsluha strojů provádí reálnou výrobu.

Pomocí HCL CAMWorks ShopFloor je možné data prohlédnout a simulovat dráhy nástrojů přímo u stroje. Přímo před rozjetím na stroji lze podrobně zkontrolovat všechny operace na monitoru, aniž by obsluha potřebovala plnohodnotný CAM systém. K dispozici je sada nástrojů nejen pro prohlížení, ale také pro měření 3D modelu. Spolu s 3D modely součástí a výrobními operacemi lze vidět seznam nástrojů, seřizovací listy a samotný NC kód. Toto vše přináší vyšší bezpečnost výrobního procesu, neboť obsluha stroje může díky prohlížeči odhalit případné komplikace ještě před samotným zahájením výroby.

Nesting je proces, při kterém jsou tvary na deskovém polotovaru skládány tak, aby se minimalizovalo množství odpadu při následném frézování, řezání laserem, či vodním paprskem apod. Modul NESTINGWorks automaticky řeší optimální rozložení dílců a sestav SOLIDWORKS s možností následné přípravy technologie obrábění pomocí funkčnosti HCL CAMWorks.

CAMWorks

Rozpoznávání útvarů

V HCL CAMWorks je rozpoznávání útvarů jednou z klíčových funkcí, která usnadňuje a urychluje proces tvorby drah nástroje. Tato funkce využívá pokročilých algoritmů na automatické rozpoznávání geometrických prvků a tvarů na objemových modelech součástí. Následně umožňuje programátorům rychle vytvářet frézovací, soustružnické nebo elektro-erozivní operace.

Rozpoznávání útvarů má několik klíčových výhod:

 1. Snadné programování: Uživatelé nemusí manuálně definovat každý tvar nebo geometrický prvek. HCL CAMWorks automaticky identifikuje různé oblasti na modelu a přiřazuje jim vhodné obráběcí operace.

 2. Časová úspora: Systém výrazně zkracuje čas potřebný k vytvoření CNC programů, protože eliminuje potřebu manuálního nastavování jednotlivé operace.

 3. Přesnost a konzistence: Rozpoznávání útvarů přispívá k vyšší přesnosti výsledných CNC programů a zajišťuje dodržení norem a technologií při programování mezi různými projekty.

 4. Podpora různých tvarů: HCL CAMWorks dokáže rozpoznávat a pracovat s tvarovou geometrií obecných ploch, což je užitečné zejména při programování složitějších výrobků.

Celkově lze říci, že rozpoznávání útvarů v HCL CAMWorks je nástrojem, který zvyšuje efektivitu a přesnost vytváření CNC programů a přispívá k optimalizaci výrobních procesů.

Obrábění na základě tolerancí (TBM)

Obrábění na základě tolerancí (Tolerance-Based Machining“ – TBM) je technologie, která umožňuje tvorbu CNC programů s ohledem na geometrické tolerance definované na 3D modelech součástí. TBM využívá informací o tolerancích k automatickému generování optimálních obráběcích operací, což zvyšuje přesnost a zároveň snižuje potřebu ručního nastavování parametrů.

Klíčové vlastnosti Obrábění na základě tolerancí v HCL CAMWorks zahrnují:

 1. Automatická detekce tolerancí: HCL CAMWorks automaticky identifikuje a interpretuje geometrické tolerance definované na 3D modelech součástí.

 2. Optimalizace obráběcích operací: Na základě detekovaných tolerancí generuje HCL CAMWorks optimální obráběcí operace, které zohledňují specifikace tolerancí a minimalizují odchylky výsledných součástí.

 3. Snížení ručního programování: TBM eliminuje potřebu ručního zadávání parametrů obráběcích operací, což zrychluje celý proces tvorby CNC programů.

 4. Zvyšuje přesnost výroby: Integrace tolerancí do procesu programování zajišťuje, že výsledné součásti budou lépe odpovídat požadovaným geometrickým specifikacím.

Obrábění na základě tolerancí v HCL CAMWorks představuje efektivní a pokročilý přístup k tvorbě CNC programů, kde je klíčovým cílem dosáhnout co nejvyšší přesnosti a kvality výroby.

CAMWorks

Prime Turning

PrimeTurning je inovativní metoda otáčení vyvinutá společností Sandvik Coromant pro obrábění otáčením součástí na CNC obráběcích strojích. Tato technologie představuje moderní přístup k tradičním postupům otáčení, což umožňuje výrazné zvýšení efektivity a produktivity výroby.

Klíčové vlastnosti PrimeTurning v HCL CAMWorks zahrnují:

 1. Obrábění ve všech směrech: Na rozdíl od klasického otáčení, kde se nástroj pohybuje od vnějšího průměru ke středu součásti, PrimeTurning umožňuje obrábět od středu směrem ven. To značně zkracuje časy obrábění a umožňuje efektivnější využití nástroje.

 2. Zvýšená produktivita: PrimeTurning umožňuje současně obrábět větší plochy materiálu, což vede k rychlejším časům obrábění a zvyšuje celkovou produktivitu výrobního procesu.

 3. Snížení vibrací: Tato technologie snižuje vibrace nástroje, což má pozitivní vliv na kvalitu povrchu obráběné součásti a prodlužuje životnost nástroje.

 4. Univerzální použití: PrimeTurning je vhodný pro různé materiály a typy součástí, což z něj činí univerzální metodu pro různé aplikace v průmyslu.

PrimeTurning přináší inovace do oblasti otáčení, a tím umožňuje efektivnější, rychlejší a výkonnější obrábění součástí na CNC strojích.

ZKUŠEBNÍ VERZE HCL CAMWorks
ZDARMA

Vyzkoušejte si HCL CAMWorks ZDARMA bez jakýchkoliv podmínek!

Zažádejte si o zkušební verzi!

Zlepšete plán hry!

Úrovně systému HCL CAMWorks

HCL CAMWorks je základem modulu SOLIDWORKS CAM, který je běžnou součástí každé licence SOLIDWORKS. Oba produkty jsou vytvořeny společností HCL a poskytují bezproblémovou integraci a plnou asociativitu se softwarem SOLIDWORKS. Samozřejmostí je vzájemná kompatibilita dat mezi oběma systémy.

DraftSight Professional/Enterprise

Komplexní řešení pro 2D kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API pro automatizaci práce splňující požadavky na kreslení, výrobu, vypalování laserem, návrh budov a pozemků a dále nabízí nástroje pro snadnou tvorbu elektrických schémat.

DraftSight Premium/Enterprise Plus

Vychází z funkcí DraftSight Professional a přidává k nim nástroje pro tvorbu modelů pro 3D tisk. Nabízí také snadnou správu vztahů a velikostí Vašich entit pro určení jednoznačnosti Vašich návrhů. Architekti a návrháři ocení funkci dynamických bloků pro širokou variabilitu a správu výrobků. Efektivní nástroje Vám zajistí kontrolu nad všemi výkresy daného projektu jako jeden celek.

DraftSight Mechanical

Vychází z řešení DraftSight Premium a přidává k němu funkce a možnosti práce se strojírenskými výkresy pro snadnou tvorbu a správu konstrukčních entit včetně komponent ToolBox.
Již nikdy nebudou ve Vašem kusovníku chybět položky a ve výkresu sestavy budou správně opozicovány jednotlivé komponenty.

Professional/Premium/Mechanical

Desktopové 2D CAD řešení DraftSight umožňuje nasadit moderní cloudové řešení 3DEXPERIENCE, které přináší výhody PDM/PLM jako je zabezpečené sdílení dat napříč firmou, konstrukční skupinou ale i mimo. Platforma 3DEXPERIENCE rozšíří možnosti 2D CAD systému DraftSight o nástroje pro správu dokumentace, správu změnových řízení, událostí a projektů.

Professional/Premium/Mechanical

Desktopové 2D CAD řešení DraftSight umožňuje nasadit moderní cloudové řešení 3DEXPERIENCE, které přináší výhody PDM/PLM jako je zabezpečené sdílení dat napříč firmou, konstrukční skupinou ale i mimo. Platforma 3DEXPERIENCE rozšíří možnosti 2D CAD systému DraftSight o nástroje pro správu dokumentace, správu změnových řízení, událostí a projektů.

Professional/Premium/Mechanical

Desktopové 2D CAD řešení DraftSight umožňuje nasadit moderní cloudové řešení 3DEXPERIENCE, které přináší výhody PDM/PLM jako je zabezpečené sdílení dat napříč firmou, konstrukční skupinou ale i mimo. Platforma 3DEXPERIENCE rozšíří možnosti 2D CAD systému DraftSight o nástroje pro správu dokumentace, správu změnových řízení, událostí a projektů.

Professional/Premium/Mechanical

Desktopové 2D CAD řešení DraftSight umožňuje nasadit moderní cloudové řešení 3DEXPERIENCE, které přináší výhody PDM/PLM jako je zabezpečené sdílení dat napříč firmou, konstrukční skupinou ale i mimo. Platforma 3DEXPERIENCE rozšíří možnosti 2D CAD systému DraftSight o nástroje pro správu dokumentace, správu změnových řízení, událostí a projektů.

Professional/Premium/Mechanical

Desktopové 2D CAD řešení DraftSight umožňuje nasadit moderní cloudové řešení 3DEXPERIENCE, které přináší výhody PDM/PLM jako je zabezpečené sdílení dat napříč firmou, konstrukční skupinou ale i mimo. Platforma 3DEXPERIENCE rozšíří možnosti 2D CAD systému DraftSight o nástroje pro správu dokumentace, správu změnových řízení, událostí a projektů.

Logo_3E_PNG_bila

Jsme připraveni řešit jakoukoli Vaši výzvu, se kterou za námi přijdete! Naši pracovníci nejsou jen odborně vyškolení specialisté, jsou to zejména profesionální technologové a konstruktéři, kteří trpělivě a pozorně naslouchají Vašim potřebám a požadavkům. Následně pro Vás vymyslí a sestaví ŘEŠENÍ, které Vám pomohou nainstalovat a implementovat.

Ta hlavní přidaná hodnota potom spočívá v následné PODPOŘE ve Vašem vlastním reálném provozu, kde Vám naši technici pomohou dosáhnout Vámi požadovaného výsledku s maximální efektivitou a minimem nákladů.

Chcete cenovou nabídku nebo domluvit konzultaci?

Kontaktujte nás!

Uděláme maximum pro to, abyste dosáhli Vašich cílů.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a.s.

Vy máte myšlenku, my jsme řešení…

Rychlá poptávka

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.