Příspěvky - 3E Tipy a Triky

Tolerance zobrazení modelu

V tomto díle technických tipů pro EDGECAM si ukážeme, jak upravit toleranci zobrazení nahraného modelu po jeho importu do pracovního prostředí.

Import modelu z CAD včetně barev

V tomto díle technických tipů pro Surfcam si ukážeme import modelu dílu s obarvenými plochami. Konkrétně se zaměříme na import modelu ve formátu *.STEP při jehož importu se nabízí několik variant finálního zobrazení na pracovní ploše.

Import modelu z CAD včetně barev

V některých případech uživatel vyžaduje import modelu s různě barevnými plochami, které mohou představovat různé interní technologické informace, např. tolerance, drsnost povrchu, technologické přídavky atd.

Technický tip CAMWorks – Viditelnost drah nástroje za modelem

Správce procesů

Tento postup je shodný pro produkty SOLIDWORKS CAM i CAMWorks. Některé prvky uživatelského prostředí však mohou být nepatrně rozdílné.

Zvýraznění dráhy nástroje

Dnešní díl technických tipů pro Surfcam přináší další novinku, kterou je možnost zvýraznění dráhy nástroje.

Tvorba zkoseného 2.5osého útvaru

V tomto tipu bude popsáno, jak vytvořit 2.5osý útvar se zkosením. Obecně se dají 2.5osé útvary tvořit jen s jedním společným úhlem strany, nelze tedy vytvořit útvar s rozdílnou velikostí zkosení pro každou hranu.