Příspěvky - Řešení

Námořní a pobřežní průmysl

Využijte digitální technologie k posunutí spolupráce na novou úroveň. Prozkoumat Stavba lodí je dnes vysoce konkurenční prostředí. Pro udržení ziskovosti

Zdravotnictví

Upřednostněte inovace s cílem zlepšit kvalitu života spotřebitelů. Prozkoumat Zdravotnictví se mění mimořádně rychle a přináší nás do vzrušujícího období,

Energetika a materiály

Přehodnoťte využití materiálů a energií v zájmu udržitelné budoucnosti Prozkoumat Podniky v oblasti težby nerostných surovin, jejich zpracování a energetiky,

Stavebnictví, města a území

Objevte zastavěné prostředí a zajistěte udržitelnou a odolnou budoucnost měst. Prozkoumat Rostoucí městská populace na celém světě zavedla koncept inteligentních

Průmyslové vybavení

Digitalizujte výrobu a poskytujte inovace na zakázku. Prozkoumat Silné trendy 4. průmyslové revoluce – automatizace, IoT, umělá inteligence, analýza velkých

Doprava a mobilita

Pokrok v inovacích autonomních vozidel pro změnu způsobu, jakým se svět pohybuje. Prozkoumat Řízení inovací vozidel směrem k budoucnosti odvětví

Domov a životní styl

Tvořte inovace v souladu s osobními potřebami, abyste mohli individuálně navrhnout zážitek pro každého zákazníka. Prozkoumat Domov a životní styl

High-Tech

Zjednodušte a urychlete inovace a vytvořte bohatší zážitky pro zákazníky. Prozkoumat Od spotřební elektroniky po řídicí a telekomunikační systémy: High-Tech

Letectví a obrana

Překleňte prostor mezi virtuálním a skutečným světem a zrychlete přechod od nápadu k výsledku. Prozkoumat Konkurence v leteckém a kosmickém