Příspěvky - Energetika a materiály

Hornictví

Hornická softwarová řešení pro zlepšení globální výkonnosti podniku Prozkoumat Kromě podpory aktérů v průmyslových odvětvích těžby kovů a minerálů, řešení

Kovy a minerály

Optimalizujte výrobu a produktivitu Prozkoumat Kromě podpory aktérů v průmyslových odvětvích těžby kovů a minerálů, řešení Dassault Systèmes spojují obě

Chemikálie

Udržujte inovační, projektové a provozní výkonnosti Prozkoumat Zlepšete dostupnost znalostí a dovedností pracovníků Nedostatek pracovních sil v důsledku odchodu pracovní

Ropa a plyn

Maximalizace výkonnosti aktiv a ekonomické návratnosti Prozkoumat Pracovník a infrastruktura Ropný a plynárenský průmysl považuje dokonalost v oblasti integrity operací

Energie

Snižte projektová rizika a optimalizujte dostupnost zařízení Prozkoumat Optimalizace zdrojů pro nejlepší možnou pozici na trhu Výměna pracovní síly v