CAMWorks

CAMWorks

  Rozpoznání útvarů  Frézování  Soustružení   Drátořez  Technologie Volumill

 

Obrábění na základě tolerancí  

 

CAMWORKS – „Inteligentní obrábění v prostředí SOLIDWORKS“

 

Prvním CAM systém, který obdržel Gold certifikaci od SOLIDWORKS. CAMWorks nabízí kompletní sortiment frézovacích i soustružnických funkcí včetně podpory drátořezů. Specialitou CAMWorksu je technologie rozpoznávání objektů a automatické stanovení technologie obrábění. Tuto vlastnost ještě vylepšuje návaznost na modul SOLIDWORKS MBD a úpravu automatických technologií na základě tolerancí obsažených v kótách.

 

 

               

 

Rozpoznání útvarů

 

Silnou stránkou programování frézování v CAMWorksu je schopnost rozpoznání obrobitelných prvků obráběného dílu a automatické přiřazování vhodných technologií z uživatelsky definovatelných knihoven. CAMWorks tak značně zjednodušuje práci programátora a napomáhá obráběcím standardům ve společnosti.

 

Frézování

 

CAMWorks disponuje vyspělými strategiemi pro obrábění, díky kterým je uživatel schopen snadno obrobit jednoduché i tvarově složité součásti.
2,5 osé frézování patří k nejlepším ve své třídě a to díky patentovanému rozpoznávání útvarů, které dokáže rozpoznat více než 20 typů útvarů včetně nepravidelných kapes, což výrazně zkracuje čas práce s CAM systémem.
Všechny 3 osé frézování podporují práci se zbytkovým materiálem pro omezení obrábění naprázdno, zohlednění držáku a neřezné části nástroje při výpočtu dráhy, výpočet vyložení nástroje atd.
Víceosé plynulé frézování CAMWorks umožňuje uživateli vytvořit dráhy u tak složitých tvarů, které nemohou být obrobeny na 3-osých strojích, jako např. oběžná kola, lopatky turbín, stínové obrábění u forem, apod. Víceosé obrábění umožňuje naklonit nástroj od součásti, proto mohou být použity kratší nebo méně vyložené nástroje. Takto zvýšená tuhost nástroje dovolí uživateli využít možnosti vysokorychlostního obrábění v CAMWorks bez ztráty přesnosti. Výsledkem je lepší kvalita povrchu a snížení strojního času.

 

 CW frezovani

 

 

Soustružení

 

CAMWorks plně podporuje programování od těch nejjednodušších soustružnických strojů, až po soustružnicko/frézovací centra. Podporuje řízení os C, Y a B a 5osé indexované i souvislé obrábění. Umožňuje synchronizaci operací na pokročilých multifunkčních strojích s více vřeteny a nožovými hlavami pro dosažení maximální efektivity obráběcího cyklu.

I zde CAMWorks zahrnuje obráběcí inteligenci pro automatizaci procesů, nástroje pro automatické rozpoznávání útvarů a generování drah nástrojů na základě uživatelsky definované technologické databáze.

 

 

CW soustruzeni

 

Drátořez

 

Programování 2 až 4-osých CNC drátořezů poskytuje intuitivní, automatické a efektivní metody tvorby drah řezání pro drátořezy. Řešení můstků, správného pořadí řezů, řezání většího množství tvarů, bezodpadové odebrání většího množství materiál atd. Automatická synchronizace vodítek eliminuje nutnost případných úprav 3D modelu.
Databáze řezných podmínek jsou založeny na informacích od výrobce obráběcích strojů a mohou být případně upraveny. Při výběru stroje tak máte usnadněnou práci a většinu parametrů nastaveno dle zvyklostí.

 

Technologie Volumill

 

CAMWorks disponuje vysoce výkonnou hrubovací technologií, VoluMill, jež nabízí kombinaci optimálních drah s maximální odebráním materiálu vedoucí k úsporám času a prodloužení životnosti frézovacích nástrojů. VoluMill byl navržen, aby eliminoval špatné obráběcí podmínky, které vytvářely tradiční dráhy nástrojů. Generuje spojitou vysoce výkonnou dráhu nástroje a dynamicky upravuje dráhy, posuv a hloubku řezu tak, aby nebylo nikde překročeno naprogramované množství odebíraného materiálu.

 

Obrábění na základě tolerancí

 

CAMWorks automaticky identifikuje výrobní funkce a automaticky vytvoří dráhy nástrojů. K tomuto však také rozezná tolerance a značky drsnosti povrchu, které jsou asociované s útvary a pro které přizpůsobí výběr nástroje, otáčky, posuvy atd. pro vygenerování nejlepší dráhy nástroje. Je to vůbec první aplikace, která využívá tyto informace pro automatizaci a výrazné urychlení výrobního procesu.

 

 

Prohlížení CAD/CAM dat ve výrobě

Právě k tomu účelu slouží CAMWorks ShopFloor. CAMWorks ShopFloor je samostatná aplikace nezávislá na jiných produktech. Slouží jako nástroj pro spolupráci mezi CAM programátory, kteří používají aplikaci CAMWorks pro generování NC kódů a dílnou s CNC stroji, kde obsluha strojů provádí reálnou výrobu.

 

CW ShopFloor

 

 

Pomocí CAMWorks ShopFloor je možné data prohlédnout a simulovat dráhy nástrojů přímo u stroje. Přímo před rozjetím na stroji lze podrobně zkontrolovat všechny operace na monitoru, aniž by obsluha potřebovala plnohodnotný CAM systém. K dispozici je sada nástrojů nejen pro prohlížení, ale také pro měření 3D modelu. Spolu s 3D modely součástí a výrobními operacemi lze vidět seznam nástrojů, seřizovací listy a samotný NC kód. Toto vše přináší vyšší bezpečnost výrobního procesu, neboť obsluha stroje může díky prohlížeči odhalit případné komplikace ještě před samotným zahájením výroby.

 

 

Klíčové vlastnosti CAMWorks ShopFloor:

  • Samostatný prohlížeč CAD/CAM dat z CAMWorks
  • Otáčení, řezy, měření atd.
  • Podpora MBD a PMI popisy
  • Zobrazení drah nástroje
  • Simulace drah
  • Seřizovací listy, seznam nástrojů, NC kód
  • Součástí Cimco NC Editor s možností odeslání NC kódu do stroje
  • Automatická detekce úprav

 

 

Související produkty

 

Rychlý kontakt

3E Praha Engineering, a.s.
U Uranie 954/18
Praha 7, 170 00
Tel: 284 823 127
E-mail: info@3epraha.cz
IČ: 001 69 277
DIČ: CZ00169277
 

Odběr NOVINEK

spolehliva firma 2018 125