VÝZKUM

  Výhody licence SOLIDWORKS Research  Použití SOLIDWORKS Research   Licence SOLIDWORKS research  

 

Časté otázky k licenci

 

 

Ve výzkumu neznáme  žádná omezení   

Ve výzkumu a vývoji by nás použité nástroje neměly omezovat v přístupu k nejnovějším inženýrským technologiím. Se SOLIDWORKSEM máte plnou sadu návrhových a analytických nástrojů pro komplexní vývojovou práci ve 3D prostředí. Nezáleží na oboru, ve kterém pracujete, ale na tom, jak efektivně chcete pracovat.  Prostředí programu vám umožňuje i komunikaci s dalšími uživateli nebo pracovníky výzkumu po celém světě.  

  • Research licence je plně kompatibilní s komerční verzí SOLIDWORKS a umožňuje tak spolupráci ve všech etapách vývoje od počátečního konceptu návrhu přes návrh a vývoj produktu, pokročilé analýzy, simulace, vizualizace a validaci hypotéz až ke komunikaci a správě dat. Můžete nejen pracovat v rámci vašeho výzkumného pracoviště, ale i spolupracovat s výzkumnými a zkušebními institucemi po celém světě, stejně jako pracovat na projektech financovaných průmyslem.
  • SOLIDWORKS vám umožní nejen vývoj a analýzu, ale i použití v publikacích, patentových přihláškách a prezentacích vašich projektů a prací. A díky SOLIDWORKSu a jeho spolupráci s dalšími systémy můžete své návrhy a modely vyrobit a vytvářet si tak zkušební vzorky nebo prototypy k dalším analýzám a vývojovým etapám.
  • Kdykoliv máte k dispozici témata novinek a článků, recenze nových projektů, tipy, videa a osvědčené postupy, které píší a recenzují odborníci z výzkumu, světových technických škol i průmyslových oborů z celého světa - zde. 

 

 

Výhody licence SOLIDWORKS Research

  • žádná omezení – neomezené použití pro publikace, průmyslem nebo dotacemi sponzorované projekty, převody duševního vlastnictví a patentové žádosti
  • žádné vodoznaky verze Educational – do dokumentů nejsou vkládány žádné vodoznaky verze Educational, které by kolidovaly s duševním vlastnictvím, licenčními smlouvami a vedlejšími produkty
  • úplná kompatibilita se SOLIDWORKS – kompatibilita s komerčními verzemi SolidWorks
  • nižší ceny – zvláštní ceny znamenají značné úspory oproti komerčním verzím, takže můžete finance z grantů či dotací použít na jiné účely

 

 

Pro co můžete použít SOLIDWORKS Research

  • Vzdělávací účel – Výuka kvalifikovaných studentů v učebně nebo laboratoři, nebo příprava kurzů kvalifikovanými instruktory. Vzdělávací účel může rovněž obsahovat určitou formu zakončení studia nebo studentský projekt, pokud se jedná o práci určenou ke zveřejnění, na kterou se nevztahují práva na duševní vlastnictví a bude volně veřejně dostupná. Vzdělávací účely nezahrnují výzkumné účely, komerční účely nebo rozvoj kurikula.
  • Výzkumný účel – Jakákoli práce, kde SOLIDWORKS přímo přispívá k definování problému, modelování, analýze, výsledku nebo výstupům výzkumného projektu. Výzkumné účely nezahrnují komerční účely nebo rozvoj kurikula.

 

 

  Produktový list

Rychlý kontakt

3E Praha Engineering, a.s.
U Uranie 954/18
Praha 7, 170 00
Tel: 284 823 127
E-mail: info@3epraha.cz
IČ: 001 69 277
DIČ: CZ00169277
 

Odběr NOVINEK

spolehliva firma 2018 125