Zjednodušte si výuku technického kreslení!

Vytvořili jsme jedinečné pracovní sešity k výuce technického kreslení pro 1. – 3. ročníky středních škol.
Nechte si zaslat do emailu ukázky sešitů zdarma.

Podpořte samostatné přemýšlení studentů!

Dopřejte studentům více času pro řešení jednotlivých cvičení!

Probuďte ve studentech
zdravou soutěživost!

Zamezte opisování nebo přeposílání řešení na PC.

Výuka i cvičení v jednom

Sešity obsahují nejen výklad důležitých informací o probírané látce, ale zároveň obsahuje i cvičení, které se dají vypracovávat přímo do sešitu nebo CAD systému.

Návaznost na jakýkoli CAD

První i druhý díl pracovního sešitu je určený pro výuku technického kreslení 1. a 2. ročníku na středních školách s možností navázat výuku na CAD systému libovolné značky.

studentská i učitelská verze

Oba díly jsou připraveny jak ve verzi pro studenty, tak pro pedagogy. Ta pro pedagogy obsahuje navíc správná řešení úloh, takže i suplující učitel může snadno kontrolovat správnost vypracovaných úkolů.

Kompletní 3D data ke 2. dílu ZDARMA

Ke 2. dílu pracovního sešitu jsou k dispozici v ceně i kompletní 3D data, která učitelé využijí pro výuku i kontrolu zpracovaných dat v CAD systému.

Pracovní sešity, se kterými bude výuka radostí!

I v dnešním světě počítačů a moderních technologií se žádný technik neobejde bez znalostí výkresů. S výkresy se setkáte v konstrukci, výrobě, kontrole i měření. Proto je ve strojírenské praxi stále nutné umět „číst“ technické výkresy a rozumět jim.

Chtěli jsme školní výuku technického kreslení a strojírenství co nejvíce přiblížit k dnešní praxi a proto jsme ve spolupráci se zkušenou pedagožkou vytvořili tyto pracovní sešity. 

Hlavní přednosti:

Pracovní sešity nejsou učebnicí, proto obsahují minimum teorie a naopak v nich najdete dostatek modelů (dílů, součástí) a různých cvičení, které jsou kvalitní učební pomůckou pro rozvoj samostatného technického a logického myšlení začínajících techniků.

Technické kreslení 1. díl

Obsahuje základní informace o výkresu, typu čar, pravoúhlého promítání, kótování a řezů. Je zaměřen na základní díly a tvary.​

Cena: 140 Kč s DPH *

Technické kreslení 1. díl
(Pro učitele s řešením)

Pracovní sešit technického kreslení pro učitele s vyplněnými řešeními.

Cena: 250 Kč s DPH *

Technické kreslení 2. díl

Je zaměřen na složitější sestavy a díly jako jsou matice, kužely, středící důlky, ozubená kola, tolerance apod.

Cena: 140 Kč s DPH *

Technické kreslení 2. díl
(Pro učitele s řešením)

Pracovní sešit technického kreslení pro učitele s vyplněnými řešeními.
2. díl pro učitele obsahuje také CAD data.

Cena: 500 Kč s DPH *

Technické kreslení 3. díl

Tento nejnovější díl je zaměřen na plechové díly a svařence.


Cena: 140 Kč s DPH *

Technické kreslení 3. díl
(Pro učitele s řešením)

Pracovní sešit technického kreslení pro učitele s vyplněnými řešeními.

Cena: 250 Kč s DPH *

Co o sešitech říkají učitelé?

"Ve výuce názorně vnímáme, jak takto pojatý pracovní sešit pomáhá žákům propojovat prostorovou představu součásti s jejími plošnými průměty. Žáci si při pravidelné práci se sešitem přirozeně zdokonalují techniku kreslení a zobrazování, zažívají úspěchy, které je motivují pro další práci. Nejsou zde odrazováni přemírou teorie. K velkým přednostem této moderní cvičebnice patří jednoduché a velmi srozumitelné uspořádání příkladů, i jejich geometrická rozmanitost a přiměřená gradace náročnosti. Díky dostatečnému množství praktických úloh si žáci také rychle a přirozeně osvojují správné strategie tvorby skic a prvků, které jsou základním předpokladem efektivního 3D CAD modelování. Pracovní sešit pomohl v naší škole sjednotit metodiku výuky technické dokumentace a pro zapojené učitele se stal "odrazovým můstkem" k optimalizaci jejich vlastních výukových materiálů".
Ing. Martin Nermut
Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně, Praha
“Koncepce zpracování pracovních sešitů umožňuje studentům komplexní procvičení technického zobrazování součástí při kreslení rukou i s využitím programu pro podporu konstruování - SOLIDWORKS. Teorie i příklady k procvičení jsou velmi dobře didakticky zpracovány, studenti si postupně prohlubují teoretické znalosti, prostorovou představivost i praktické dovednosti při kreslení strojních součástí. Výběr dílců, které pracovní sešity obsahují umožnuje vhled do rozmanitých tvarových nerovností, se kterými se student ve své strojírenské praxi může setkat. Kromě kreslení a modelování jednoduchých součástí si studenti procvičí i 3D modelování a tvorbu výkresů sestavení.
Práce s pracovními sešity plně odpovídá modernímu přístupu konstruování a příslušných výstupů včetně bezvýkresové dokumentace. Studenti zároveň v souladu s didaktickými zásadami postupně pracují s nástroji, které SOLIDWORKS nabízí, což vede k efektivní práci v souladu s koncepcí Průmysl 4.0.”
Ing. Bc. Lucie Franková
Střední škola elektrotechniky a strojírenství - Praha 10 Záběhlice

Slovo autorky:

Díky pracovním sešitům mají studenti vše na jednom místě, mají dostatek materiálu k procvičování a ani žák, ani učitel neřeší "horu" kopírovaných papírových předloh, jak je tomu dosud. Zadání se dají plnit v tužce přímo do sešitu i na počítači.
Pracovní sešity se dají používat v různých předmětech - např. v Technickém kreslení nebo Výpočetní technice a dají se použít i pro jiné CAD systémy než je SOLIDWORKS. Sešity jsou navrženy tak, aby rozvíjely představivost žáků, zdokonalily jim schopnosti tvorby technických výkresů a jejich čtení. Dále pak pomáhají k rychlejšímu modelování zatím základních dílů v jakémkoliv CAD systému.

"Pro spolupráci s 3E Praha Engineering, a.s. jsem se rozhodla proto, že jako první firma začala spolupracovat se školami (ostatní firmy, v mnohem pozdější době, firmu 3E Praha Engineering, a.s. pouze kopírují!).
3E Praha svými každoročními soutěžemi udává školám směr, kterým se mají vydat a jak připravovat studenty na reálnou praxi v životě. Poskytuje školám materiály pro výuku a neustále zvyšuje úroveň práce v CAD systému SOLIDWORKS. Spolehlivost firmy dokazuje jejich velmi široká základna klientů-škol. Veškeré důležité informace se dostanou ke všem školám bez ohledu na to, od které firmy školy koupily licenci CAD systému SOLIDWORKS.

Nahlédněte dovnitř sešitů a objevte jejich přidanou hodnotu!

Nechte si poslat ukázky pracovních sešitů ZDARMA! Obratem Vám je pošleme do e-mailu ve formátu PDF!

* K ceně sešitů je třeba připočítat cenu za expediční náklady. 

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět víc? 

Zeptejte se nás!

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech.

Napište si o ukázky
pracovních sešitů ZDARMA!

Obratem Vám je pošleme do e-mailu ve formátu PDF.​

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech. Souhlas můžete kdykoli v budoucnu zrušit.

Poptávka pracovních sešitů

Chcete pořídit pracovní sešity do Vaší školy?
Jednoduše napište poptávku! My se s Vámi spojíme a vše dotáhneme k maximální spokojenosti. 

Vyberte sešity, o které máte zájem. *Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Vyberte jednu z možností. Svůj případný souhlas dáváte pouze společnosti 3E Praha Engineering, a.s. za účelem zasílání informací o produktech, službách, akčních nabídkách a vzdělávacích materiálech. Souhlas můžete kdykoli v budoucnu zrušit.
* Odesláním této poptávky nevytváříte závaznou objednávku. Konkrétní objednávku s Vámi dořeší náš obchodní konzultant pro školy.