SOLIDWORKS PLASTICS

solidworks-plastic

SOLIDWORKS Plastics – zvyšte kvalitu a omezte náklady při vývoji svých výrobků

SOLIDWORKS Plastics je modul určený pro analýzu vstřikování plastů. Je plně integrován do CAD systému SOLIDWORKS a je určen pro návrháře plastových dílů a konstruktéry forem. S jeho pomocí je možné již během návrhu výlisku, před vlastní konstrukcí a výrobou formy, odhalit problematická místa při plnění a rychle najít optimální tvar dílu. Dále je možné analyzovat správné umístění vtoku, rovnoměrnost chladnutí výlisku a další podmínky vstřikovacího procesu, a tím eliminovat vícenáklady spojené s přepracováním formy. Rozdělení produktu SOLIDWORKS Plastics umožňuje vybrat si rozsah analýzy v takové míře, jaká je potřeba.

solidworks plastic

Rozdělení produktu SOLIDWORKS Plastics umožňuje vybrat si rozsah analýzy v takové míře, jaká je potřeba.

SOLIDWORKS PlasticsPlastics StandardPlastics ProfessionalPlastics Premium
Plnění formy+++
 Vícenásobné vtoky+++
 Propadliny+++
Vzduchové kapsy+++
Studené spoje+++
Vícenásobné formy ++
Smrštění ++
Optimalizace vtoků ++
Plnění plynem ++
2K vstřikování ++
Chlazení  +
Deformace  +

Analýza plnění výlisku

Pomocí analýzy plnění ověříme správnost navrženého tvaru výlisku pro snadné naplnění. Zjistíme maximální potřebný vstřikovací tlak, jeho rozložení v modelu výlisku a uzavírací sílu lisu. Můžeme si nechat navrhnou optimální umístění vtoku pro rovnoměrné naplnění výlisku. Dále vypočítáme místa v dutině, kde dochází k uzavírání vzduchu, pro správné navržení odvzdušnění, a místa ve výlisku, kde hrozí riziko studených spojů.

Pomocí Plastics můžeme nechat navrhnout vtokové kanály pro vícenásobné formy, a to i jako horké vtoky. Je možné si takto vybalancovat vstřikovací proces, aby docházelo k rovnoměrnému zaplnění jednotlivých dutin. V analýze dotlaku ověříme, jestli nedochází k předčasnému zatuhnutí v některých částech výlisku a následně k většímu objemovému smrštění, které vede k riziku dutin a propadlin ve výlisku.

solidworks plastic

Chlazení formy a deformace výlisku

Je možné navrhnout chladicí kanály a virtuální formu bez nutnosti modelování dutiny formy. Pomocí analýzy chlazení ověříme, zda výlisek rovnoměrně tuhne, a tím je možné předejít deformacím výlisku. Výsledný tvar výlisku můžeme spočítat analýzou deformací a zkontrolovat, zda splňuje požadavky na přesnost. U vzhledových ploch zjistíme, jestli na nich nevznikají propadliny, a tím předejdeme nežádoucímu vzhledu výlisku.

solidworks plastic
solidworks plastic

Sdílet tento příspěvek

Další příspěvky

3E Tipy a Triky

Úkos přes dělicí čáry

SOLIDWORKS obsahuje i základní verzi mnoho nástrojů pro vytváření forem, které jsou se zaformovaným modelem asociativní – se změnou modelu se mění i forma – její plochy, rozměry, dělicí linie… K tomu patří i nástroje pro vyhledávání dělicích čar, analýzy úkosů, podříznutí také tloušťky stěn.
V této nové verzi SOLIDWORKS jsou zlepšeny možnosti práce s formami.