SOLIDWORKS FLOW SIMULATION

solidworks-flow-simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation – vystavte vaše návrhy reálným provozním podmínkám

SOLIDWORKS Flow Simulation je velice výkonný nástroj pro výpočet proudění tekutin a plynů (CFD – computational fluid dynamics), který umožňuje rychle a jednoduše simulovat proudění včetně sdílení tepla a analyzovat rozložení rychlosti, tlaku a další jevy, které mohou zásadně ovlivnit návrh výrobku. Aplikace programu je vhodná všude tam, kde dochází k proudění či přenosu tepla. Lze tak velmi rychle odhalit místa, kde hrozí přehřátí, velký tlak a další možná rizika. Pomocí modulu HVAC lze pak vypočítat rozložení tepelné pohody v projektech kanceláří nebo bytů, zahrnující například vliv klimatizace či slunečního záření.

  • Plná integrace do prostředí SOLIDWORKS
  • Výpočet přenosu tepla.
  • Změna teploty v závislosti na čase
  • Rotující oblasti – například ventilátory
  • Tok kapalin a plynů
  • Výpočet tepelné pohody v místnostech
  • Chlazení elektronických desek
solidworks flow simulation
solidworks flow simulation

Pomocí modulu HVAC lze pak vypočítat rozložení tepelné pohody v projektech kanceláří nebo bytů, zahrnující například vliv klimatizace či slunečního záření.

SOLIDWORKS Flow SimulationSOLIDWORKS Flow Simulation StandardSOLIDWORKS Flow Simulation s modulem HVACSOLIDWORKS Flow Simulation s Electronic Cooling
Analýza kapalin a plynů+++
Animace výsledků+++
Rotující oblasti+++
Přenos tepla+++
Rozšířená knihovna materiálů ++
Výpočet tepelné pohody + 
Pokročilá simulace záření + 
Databáze el. součástí  +
Výpočet Jouleova tepla  +

Výpočet rotujících oblastí

Vliv rotujících zařízení na průběh proudění (ventilátory, vrtule, turbíny atd.) je možné zadat jako rotující regiony a zohlednit tak jejich tvar a rychlost na průběh proudění. Je možné počítat axiální a radiální proudění v zařízeních. Pro nerovnoměrné proudění v rotující součásti je možné použít posuvnou rotující sít. Pomocí této analýzy můžeme spočítat průtokovou charakteristiku ventilátorů v závislosti na tlaku.

solidworks flow simulation

Výpočet chlazení

Při navrhování zařízení se zdroji tepla je potřeba ověřit správnou účinnost chlazení. Je možné počítat jak samovolné, tak nucené proudění kolem chladičů. Při použití modulu Electronic cooling je možné zadat do výpočtu i některé speciální prvky jako např. termoelektrické chladiče nebo tepelné trubice pro odvod tepla od zdroje k chladiči. Je možné počítat i účinnost odvodu tepla při ochlazování jednoho media jiným mediem a ověřit tak správnost konstrukce pro maximální účinnost chlazení.

solidworks flow simulation

Proudění kapalin a plynů

Analýzu proudění je možné řešit jako interní (v uzavřeném prostoru) nebo jako externí. Pomocí interní analýzy ověřujeme např. tlakové ztráty v potrubích nebo proudění a teplotu media a součástí v nějakém vnitřním prostoru (např. počítačové skříně atd.). Externí analýza ukazuje proudění v otevřeném prostoru např. pro aerodynamickou analýzu. Je možné kombinovat externí analýzu s interní a získat tak přesnější informace o přestupu tepla do okolí. Proudění tekutin můžeme řešit jako ustálený stav nebo jako časově závislou studii.

solidworks flow simulation

Sdílet tento příspěvek

Další příspěvky

3E Tipy a Triky

Úkos přes dělicí čáry

SOLIDWORKS obsahuje i základní verzi mnoho nástrojů pro vytváření forem, které jsou se zaformovaným modelem asociativní – se změnou modelu se mění i forma – její plochy, rozměry, dělicí linie… K tomu patří i nástroje pro vyhledávání dělicích čar, analýzy úkosů, podříznutí také tloušťky stěn.
V této nové verzi SOLIDWORKS jsou zlepšeny možnosti práce s formami.