EUREKA

eureka

Eureka je samostatný externí simulátor stroje, který lze využívat jako doplněk k jakémukoliv CAM systému. Umožňuje verifikovat generovaný NC kód a předcházet tak reálným škodám způsobeným chybou v programu, jako je například kolize nástrojů a dalšího příslušenství nebo dokonce havárie stroje. Pomocí NC kódu lze virtuálně simulovat veškeré pohyby stroje a získat tak detailní informace o jednotlivých operacích. To vše je obsaženo ve výkonném, ale zároveň jednoduchém uživatelském prostředí.

Možnosti simulátoru 

Eureka podporuje veškeré druhy kinematiky a umí simulovat všechny typy CNC strojů s libovolným množstvím řízených os. Dokáže tak pracovat se základními 3- osými obráběcími stroji až po nejsložitější víceosé stroje, které kombinují možnosti frézování a soustružení. Eureka dokáže simulovat všechny nejvíce využívané řídící systémy, mezi které patří například Fanuc, Siemens, Heidenhain, Okuma, Mori Seiki, Mazak, Fidia, Selca, Osai, Num a další.

eureka

Přesná a realistická simulace

Eureka detailně pracuje se skladbou celého NC kódu, kdy dokáže simulovat G kódy a M funkce, pracovat se souřadnými systémy, zohlednit poloměrovou a délkovou korekci nástroje, zobrazovat průběh vrtacích cyklů a mnoho dalšího. V rámci NC kódu je dále možné simulovat výměny nástrojů, hlav, palet, pohyby více vřeten a dalších kinematických komponent. V rámci interaktivního odebírání materiálu kontroluje Eureka nejen veškeré kolize mezi komponenty obráběcího stroje, ale rovněž mezi obráběnými díly, polotovary a upínkami.

Eureka Mobile

Simulace obrábění mohou být ověřeny na libovolném mobilním zařízení. Operátor stroje může díky mobilnímu zařízení ověřit průběh simulace a lépe tak zajistit optimální způsob reálného obrábění. Kromě samotné simulace, poskytuje Eureka Mobile podrobnou analýzu všech zpráv, hlášení nebo chyb zjištěných v průběhu simulace. V případě kolizního stavu, jsou pro jednoduchou identifikaci kolizí oblasti zvýrazněny. Během simulace v mobilním zařízení je možné sledovat průběh NC kódu, aktuální nástroje, parametry obrábění a další užitečné informace. Aplikace je dostupná pro iOS, Android a dále jako samostatná aplikace Windows.

eureka

Sdílet tento příspěvek

Další příspěvky

3E Tipy a Triky

Úkos přes dělicí čáry

SOLIDWORKS obsahuje i základní verzi mnoho nástrojů pro vytváření forem, které jsou se zaformovaným modelem asociativní – se změnou modelu se mění i forma – její plochy, rozměry, dělicí linie… K tomu patří i nástroje pro vyhledávání dělicích čar, analýzy úkosů, podříznutí také tloušťky stěn.
V této nové verzi SOLIDWORKS jsou zlepšeny možnosti práce s formami.