Upravit stránku

Zvětšení obráběné oblasti u strategie 2D Čelo

HSMWorks umožňuje zadat přídavné "odsazení" dráhy nástroje u automaticky, nebo ručně vybraných kontur pomocí parametru "Stock Offset / Odsazení polotovaru". Tato možnost je užitečná v případech, kdy vybraná geometrie neodpovídá výchozímu polotovaru a je zapotřebí zvětšit prostor obrábění bez nutnosti vytvářet novou geometrii/hranici.

Parametr "Odsazení polotovaru" u strategie 2D Čelo
Automaticky, nebo ručně vybrané hranice jsou odsazeny vně o zadanou hodnotu.
Automaticky vybraná hranice s "Odsazení polotovaru" = 0mm
Automaticky vybraná hranice s "Odsazení polotovaru" = 10mm