Upravit stránku

Zbytkové obrábění - Část 1 - Zbytkové hrubování z polotovaru

HSMWorks umožňuje provádět zbytkové (rozdílové) obrábění ihned první operací v projektu, což je nezbytnou podmínkou pro schopnost obrábět výsledný tvar z odlitku, nebo jinak připraveného polotovaru (a "neobrábět zbytečně vzduch"), a to pomocí tří voleb z následujícího výběru:

Možnosti zbytkového obrábění
  • "From Solid(s) / Z těl(a)" (3D CAD modely)
  • "From File / Ze souboru" (STL soubor)
  •  "From Job Stock / Z polotovaru projektu" (Skica, Tělo, nebo Automaticky)
  • kombinací výše zmíněných voleb

Možnost "Z Těl(a)" umožňuje načíst libovolný 3D model, ať vytvořený vlastními prostředky, nebo obdržený od zákazníka/konstrukce.
Možnost "Ze souboru" umožňuje načíst libovolný 3D model v STL formátu. STL soubor mohl být získán od zákazníka, nebo jako export 3D CAD modelu. STL model může také vzniknout jako výstup předchozí verifikace obrábění (Verifikace umožňuje ukládat STL modely), což přináší výhody při zbytkovém obrábění u indexovaného víceosého obrábění (jednoduché, rychlé a spolehlivé).
Možnost "Z polotovaru projektu" umožňuje definici polotovaru pomocí Skici, Těla, nebo pomocí Automatické definice.
 
Postupů, jak docílit požadovaného obrábění pouze v místech, kde se vyskytuje materiál k odebrání, je několik.
 
Prvním způsobem je, že polotovar je definován již v "Jobu / Projektu", což přináší výhodu, že vše je zpracováváno automaticky.

Projekt - určení polotovaru a modelu k obrábění pomocí těla
V první operaci obrábění pak je zapotřebí zvolit volbu "From Job Stock / Z polotovaru projektu".
Operace - Výběr způsobu zbytkového obrábění - Z polotovaru projektu
Druhým způsobem je, že vše potřebné se zvolí přímo v operaci. To se provádí v případě, že z nějakého důvodu není užitečné mít v projektu takto definovaný polotovar, ale přesto je zapotřebí provést zbytkové hrubování ihned první operací.
Operace - Výběr způsobu zbytkového obrábění - Z těla
Třetím způsobem je, že určitý polotovar bude definován v projektu, a jiný polotovar bude definován v operaci. V operaci lze určit zbytkové hrubování dle jednoho nebo druhého polotovaru, nebo kombinací obou polotovarů.
 
Po takto správném nastavení již stačí spustit výpočet a HSMWorks vytvoří požadované dráhy nástroje tak, že obráběcí průchody jsou vytvářeny pouze v místech, kde se vyskytuje materiál k odebrání.
Výsledné zbytkové hrubování - nástroj obrábí pouze v místech materiálu k odebrání