Upravit stránku

Zbytkové obrábění - Část 0 - Představení

HSMWorks obsahuje nejvyspělejší technologie obrábění, a to se týká i zbytkového obrábění. Tento díl obsahuje stručné představení možností zbytkového obrábění, a v dalších dílech budou jednotlivé možnosti představeny.
 
Zbytkové obrábění vyhledá neobrobené oblasti modelu, kde zůstal materiál k odstranění. Vyhledání takovýchto míst může být na základě různých kritérií / zadání:

Možnosti zbytkového obrábění
• "From Job Stock / Z polotovaru projektu"
• "From Previous Operation(s) / Z předchozích operace(í)"
• "From Opertion(s) / Z operace(í)"
• "From Tool / Z nástroje" (Referenční nástroj)
• "From File / Ze souboru" (STL soubor)
• "From Solid(s) / Z těl(a)" (3D CAD modely)
• různou kombinací uvedených možností

Je nutné zdůraznit, že je zapotřebí rozlišovat dva typy zbytkového obrábění.
 
Zbytkové hrubování
Automaticky vytvoří potřebné množství průchodů dle množství ponechaného materiálu k odstranění. V případě malého množství materiálu se uskuteční jen jeden průchod nástroje, a v případě velkého přídavku se automaticky provede několik průchodů, nebo kompletní kapsovací cyklus pro danou oblast. 
 
Zbytkové dokončování
Automaticky vytvoří jednoprůchodové obrábění v oblastech, kam se nedostal(y) předchozí nástroj(e).
Vlevo: Zbytkové hrubování / Vpravo: Zbytkové dokončování
Zbytkové obrábění je možné vytvořit z jakékoliv strategie obrábění zaškrtnutím volby "Rest Machining / Zbytkové obrábění".
Volba zbytkového obrábění