Upravit stránku

Waveform

Konstantní styk nástroje s materiálem
Ačkoliv koncentrické frézování vypadá na první pohled jednodušeji, problém u tohoto typu obrábění nastává v místech, kde se nástroj „zanoří“ celým svým průměrem do každého rohu, což způsobuje jeho přetěžování a následné snížení životnosti, případně samotné poškození nástroje. Na základě této skutečnosti musí obsluha stroje snížit řezné podmínky, což vede k navýšení výrobního času.
Strategie Waveform dokáže v celém průběhu obrábění udržovat konstantní styk nástroje s materiálem a řezné podmínky tak mohou zůstat na optimálních hodnotách během celého výrobního cyklu. Následkem je zvýšení životnosti nástroje a výrazné snížení rizika poškození nástroje.

Princip strategie Waveform
Pro udržení konstantního zatížení nástroje, používá strategie Waveform takovou filosofii, která se soustředí na logickou skladbu dráhy nástroje. Tím se snižuje množství přerušovaných řezů a to zejména na vnějších oblastech, což znamená, že nástroj je v záběru s materiálem po delší dobu, ve které nedochází k tam častým přejezdům. Tradiční dráhy nástroje jsou postaveny tak, že ofsetují dráhy nástroje do té doby, než se dostanou do kontaktu s modelem. Takové dráhy nástroje jsou často přerušovány a obsahují mnoho ostrých rohů.
U uzavřených kapes se nástroj s využitím šroubovice zavrtává do programované hloubky a následně začne otevírat kapsu tím, že vytvoří spirálovou dráhu nástroje, která obrábí kapsu do té doby, než se dostane do blízkého kontaktu s některou ze stěn kapsy. Následně strategie odstraní veškeré zbylé rohy tak, že i nadále dodržuje konstantní zatížení nástroje.

Automatické nastavení konstantního styku nástroje s materiálem
Dráha nástroje je automaticky přizpůsobena k tomu, aby po celou dobu udržovala konstantní styk nástroje s materiálem a tím i celkové zatížení nástroje.
Při obrábění konkávních oblastí se styk nástroje s materiálem zvyšuje. Cyklus přizpůsobuje stranový krok mezi jednotlivými řezy, čímž dokáže udržovat požadovaný styk nástroje s materiálem.
Při obrábění konvexních oblastí je průběh opačný. Jak se množství obráběného materiálu začne snižovat, tak se pro udržení požadovaného styku nástroje s materiálem zvýší stranové překrytí.

Jemná dráha nástroje
Tím, že cyklus vytváří jemné tečné pohyby dráhy nástroje, může být udržována rychlost stroje a tím dosaženo požadovaných rychlostí obrábění. Velkou výhodou je pak snížení vibrací stroje a obrobku.

Přejezdy nástroje mezi řezy
Přejezdy nástroje během cyklu nejsou závislé na nastavení přejíždění rychloposuvem. Ve chvíli, kdy je potřeba se přemístit z jednoho řezu do druhého, tak cyklus automaticky vyhledá nejrychlejší možnou metodu k dosažení tohoto přesunu. V určitých oblastech zůstává nástroj při přejezdech ve hloubce řezu, ale při dlouhých pohybech se nástroj přesunuje v přejezdové rovině rychloposuvu.

Přejezd nástroje v hloubce řezu
Když je potřeba provést přejezd z jednoho bodu do druhého v hloubce řezu, tak se nástroj začne automaticky pohybovat okolo neodebraného materiálu. Tento pohyb přejezdu lze provést rychlostí rychloposuvu a uživatel může definovat malé nadzvednutí nástroje během přejezdu, aby nedošlo k poškrábání dna dílu.

Jednoduché rozhraní
Cyklus zpracovává informace o modelu a uživatel tak ovládá pouze tři funkce, které dokáží aplikovat strategii Waveform na model. Tím je zajištěna jednoduchost využití této strategie, jejíž funkce jsou integrovány do dialogového panelu ovládající hrubovací cykly.

Obrábění na celou hloubku řezu (vysokorychlostní obrábění)
Hrubování strategií Waveform výrazně zlepšuje standardní hrubování zajištěním konstantního odběru materiálu. Kromě toho tento způsob otevírá cestu k využití vysokorychlostního obrábění zejména pro tvrdé materiály.
Obrábění na celou hloubku řezu, namísto opotřebování pouze špičky nástroje, se u této strategie stává velmi výhodné. Radiální hloubka řezu je snížena, čímž je dosaženo konzistentní řezné síly, která dokáže pohodlně odvádět třísky z břitu nástroje. Samotné třísky odvedou velké množství tepla, čímž je dosaženo zvýšení životnosti nástroje.