Upravit stránku

Výrobní linky

Normalizované díly a knihovny dílů

Nakupované díly tvoří ve výrobních linkách 20 – 70% z celkového počtu dílů. Jde především o pohony, ložiska, spojovací materiál a další často používané díly. SolidWorks umožňuje uživateli vytvářet vlastní knihovny dílů. Pro práci s normalizovanými díly lze využívat díly podle norem ISO, DIN, ANSI z knihoven SolidWorks ToolBox. Pro vyhledávání dílů přímo z katalogů výrobců slouží portál 3DContentCentral. Pomocí tohoto nástroje lze vyhledat a uložit do počítače plnohodnotné 3D modely.

Pohybové analýzy – událostmi řízená simulace

Při návrhu mechanismů lze provádět pohybové simulace. Do výpočtu lze vložit rotační či lineární pohony, pružiny a tlumiče a vytvořit tak simulaci reálného chování. Pro simulaci práce lze použít řízení událostí. Například lineární pohon se spustí poté, co se doraz dotkne koncového spínače. Takový postup umožňuje simulovat chování velkých celků a pružně upravovat jejich chování změnou parametrů pohonů a uspořádáním sestav.

Odlehčené sestavy a technologie SpeedPak

Práce na odlehčených sestavách je méně náročná na výkon hardware a umožňuje tak pracovat s rozsáhlými sestavami při zachování plné funkčnosti systému. Tyto možnosti prohlubuje technologie SpeedPak, která ještě dále optimalizuje práci na velkých projektech.

Sdílení a správa dat

Sdílení aktuálních dat mezi členy konstrukčních týmů, dodavateli a zákazníky má při práci na rozsáhlých sestavách zásadní význam. Pomocí nástrojů pro správu dokumentace lze například řídit přístup k datům, sledovat stav jednotlivých částí projektů, archivovat vývojové fáze, automatizovat změnová řízení a rychle vyhledávat potřebné soubory.