Upravit stránku

Výhody systému SOLIDWORKS

Díky intuitivnímu ovládaní jsou noví uživatelé schopni začít plně pracovat s programem po několika dnech školení. Aplikace obsahuje výukové kurzy i rozsáhlou nápovědu v českém jazyce. K rychlému osvojení systému přispívá i propracovaný systém školení, který naše společnost nabízí.

Burton_Elementz_SW_1

Výhodný a efektní 3D návrh

3D model vždy přesně vykresluje všechny díly v zařízení a vztahy mezi nimi. Lze tak snadno provádět kontrolu správnosti návrhu ve všech oblastech.

Příjemné prostředí

Uživatelské prostředí je plně uživatelsky konfigurovatelné a snižuje množství nutných úkonů na minimum a všechny potřebné nástroje jsou vždy v blízkosti kurzoru. Ovládání aplikace je intuitivní, dovoluje uživateli soustředit se na návrh a neztrácet čas s rozsáhlými dialogy.

Analýzy

Jedním z požadavků na moderní konstrukce je maximální úspora materiálů a energií při zachování plné funkčnosti výrobku. Dimenzování namáhaných částí, pohonů a zdrojů tepla lze s použitím analytických nástrojů snadno ověřit a optimalizovat. Výhodou těchto nástrojů je i možnost ověřit v krátké době několik možných řešení. Díky jedinečným analytickým nástrojům systému SOLIDWORKS můžete znát vlastnosti výrobků i bez výroby prototypů a následného testování

analyzy

Omezení chyb

Při výrobě je zásadní omezit počet chyb, které se objeví až při sestavovaní výrobku. Se SOLIDWORKS Premium můžete zajistit, že zařízení bude možné kompletovat na první pokus. Nástroj ToolAnalyst dovoluje ověřit tolerance na celé sestavě a vyhledat místa, kde jsou tolerance příliš nízké nebo naopak příliš vysoké

Rozšiřující aplikace

K produktivitě návrhu v CAD systému SOLIDWORKS dále přispívají nástroje pro správu dokumentace a automatizaci návrhu. Tyto a mnohé další nástroje jsou plně integrovány do prostředí SOLIDWORKS a lze je mezi sebou vzájemně propojovat.

novy-2

Profesionální podpora

Technici, kteří zajišťují podporu uživatelů, jsou profesionálně vyškoleni a certifikováni přímo společností SOLIDWORKS Corp. Pracovnici technické podpory jsou připraveni pomáhat řešit dotazy uživatelů a stejně tak poskytnout rady pro optimalizaci pracovních postupů, návrh hardwaru atd.

Uživatelská nastavení systému

Každý uživatel CAD systému SOLIDWORKS má k dispozici rozsáhlé možnosti pro úpravu uživatelského rozhraní i nastavení vlastních stylů výkresů přesně dle požadavků zákazníků či norem. Dodržení nastavených stylů lze kontrolovat pomocí nástroje Design Checker.

Rychlost uvedení výrobku

SOLIDWORKS eDrawing umožňuje jednoduše ukázat 3D model výrobku komukoli, pouhým připojením souboru k emailové zprávě. Soubory eDrawing dovolují prezentovat modely, výkresy a výsledky pevnostních studií ve 3D na všech počítačích s operačním systémem Windows. V prostředí eDrawing lze odměřovat, vkládat komentáře, tvořit rozhozené pohledy a jednoduše si tak vyměňovat informace s partnery.

Kompatibilita se zákazníky a dodavateli

Jedním z důležitých hledisek při volbě vhodného CAD systému je schopnost pracovat s vaší současnou dokumentací i s daty, která přicházejí od zákazníků a dodavatelů. SOLIDWORKS umožňuje importovat řadu 3D a 2D formátů souborů a zároveň do nich i ukládat. Nástroj FeatureWorks umožňuje vytvořit strom historie u importovaných modelů a umožnit jejich snadné úpravy pomocí standardních postupů.

hodinky

Vysoký výkon

SOLIDWORKS Premium dovoluje pracovat s velmi rozsáhlými sestavami na běžných počítačích. Díky nástrojům, jako jsou odlehčené díly, izolování dílu a Speedpak, může uživatel plnohodnotně pracovat s velkými sestavami bez omezení funkčnosti.