Upravit stránku

Volitelné semináře - Setkání uživatelů SOLIDWORKS

Z kapacitních důvodů jednotlivých salónků Vás prosíme o registraci na jednotlivé semináře. Vyberte si z každého přednáškového bloku POUZE 1 seminář.  
(celkem se můžete účastnit pěti seminářů)

1. DEN (1. blok)


PDM STANDARD

Od verze 2016 je ve verzích SOLIDWORKS Professioal a Premium k dispozici správa dat SOLIDWORKS PDM Standard. Během semináře vám představíme PDM z pohledu uživatele. Detailně vás seznámíme s běžnými postupy při návrhu a změnovém řízení, vyhledáním odkazů, přejmenování, a přesunutí souborů, kopírování projektů a mnohé další. Věnovat se budeme věnovat i migraci dat, mezi PDM Workgroup a PDM Standard/Professional
HSMWORKS
 
Představení nových možností systému, tipy a triky, změna licenční politiky. Ukázka možností simulace obrábění na konkrétním stroji.
SIMULATION STANDARD
 
Součástí SOLIDWORKS Premium je i statická pevnostní studie sestav. Během semináře vás seznámíme s novinkami, možnostmi a limity tohoto nástroje. Součástí semináře budou i ukázky reálných zakázek.

1. DEN (2. blok)


PDM PROFESSIONAL
 
Tento seminář bude volně navazovat na předchozí seminář PDM Standard. Představíme pokročilé možnosti systému z pohledu uživatele a novinky, které přichází s verzí SOLIDWORKS 2017, jako je replikace databázového serveru a nové možnosti modulu Distatch.
HSMWORKS

Pokračování semináře z 1. bloku.
 
SIMULATION PREMIUM

Nelineární materiály, velké deformace, vibrace, kompozity - to vše je možné analyzovat v prostředí Simulation Premiun. Přijďte se podívat na ukázky reálných příkladů i zajímavé tipy.
 

1. DEN (3. blok)


EXALEAD

Exalead je nástroj, který umožňuje na jeden příkaz vyhledávat informace uložené na různých místech, například v běžné složce, v SOLIDWORKS PDM a v jiném softwarovém systému. Nalezené dokumenty je možné porovnat z hlediska shody vlastností i geometrie a nalézt tak například duplicity, nebo podobné dílce.
3D TISK

3D tisk je dnes již běžná technologie. Na semináři vám představíme možnosti a limity 3D tisku v praxi.
SIMULATION PLASTIC

Analýza plnění vstřikovaných dílů může zásadním způsobem ovlivit kvalitu návrhu výlisku i formy. V tomto semináři vás seznámíme s možnostmi, novinkami a úrovněmi systému.

2. DEN (1. blok)


VELKÉ SESTAVY

Během semináře vám doporučíme optimální nastavení systému a hardware. Dále vás seznámíme s řadou postupů a triků pro práci s rozsáhlými sestavami. Součástí semináře bude i výměna zkušeností mezi uživateli.

 

VIZUALIZACE/COMPOSER

Grafické výstupy jsou velmi často součástí práce konstruktérů. V tomto semináři vám představíme nový nástroj SOLIDWORKS Visualize. Dále uvidíte nástroje pro tvorbu  operačních náčrtků, návodů a manuálů.

SIMULATION FLOW

Seminář zaměřený na analýzy proudění, přenos tepla a záření pomocí nástroje SOLIDWORKS FLOW SIMULATION. Máme pro vás připravené ukázky novinek i příklady reálných řešení.

2. DEN (2. blok)


PRÁCE SE SKENOVANÝMI DATY

Data z dotykových či optických skenerů jsou stále častěji na vstupu konstrukčních úloh. V tomoto semináři vás seznámíme s funkcemi modulu ScanTo3D pro práci s polygonálními sítěmi i možnosti zpracování importovných bodů řezových křivek. Součástí semináře bude i ukázka plošných nástrojů pro tvarové modelování.

INSPECTION/MBD

V semináři se dozvíte užitečné iformace o tvorbě kontrolních výkresů a měrových protokolů pomocí nástroje SOLIDWORKS Inspection. Zajímavé bude jistě i seznámení s nástrojem SOLIDWORKS MBD pro přenost informací z konstrukce do výroby bez použití výkresů.

ELECTRICAL/PCB

Návrh elektro je stále častěji spojen s mechanickou konstrukcí. Seminář bude zaměřen na integraci návrhu elektro (schéma, tištěné spoje) do prostředí SOLIDWORKS.

Děkujeme za spolupráci,

S pozdravem, 3E Praha Engineering,a.s.