Upravit stránku

Volba - Změna jednotek

HSMWorks umožňuje nastavit a případně změnit používané jednotky bez potřeby ruční změny parametrů geometrie nebo dráhy nástroje.

Zobrazené jednotky mohou být změněny pomocí změny nastavení dokumentu systému SolidWorks.

1. Otevřít menu "Tools / Nástroje"
2. Vybrat "Options / Možnosti"
3. Vybrat záložku "Document Properties / Vlastnosti dokumentu"
4. Vybrat "Units / Jednotky"
5. Vybrat jednotky dle požadavků

Nastavení jednotek pro SolidWorks dokument

HSMWorks má dva systémy jednotek - metrický (metric) a palcový (inch). Metrický systém je nastaven v případě, že SolidWorks používá MKS, CGS nebo MMGS, palcový systém je nastaven v případě, že SolidWorks používá IPS.

V každém ze systému HSMWorks zobrazuje hodnoty s příslušnými popisy. Například v metrickém systému jsou délky zobrazeny v mm, posuvy v mm/min a řezné rychlosti v m/min. V palcovém systému jsou délky v in (palcích), posuvy v in/min, a řezná rychlost v ft/min.

Každý nástroj přenáší svůj vlastní jednotkový systém, takže je možné použít "metrický" nástroj v "palcovém" díle a obráceně. Jednotka nástroje je vybrána v rozbalovacím menu v dialogovém okně úprav nástroje:

Jednotky nástroje
Navíc je možné nastavit jednotky pro výstupní (postprocesorovaný) program při samotném finálním postprocesingu.
Jednotky postprocesoru