Upravit stránku

Úrovně SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation

Tento produkt obsahuje tři varianty, kdy v základní vrianta standard je určena pro výpočty proudění kapalin a plynů, varianta HVAC navíc zahrnuje výpočet tepelné pohody pro člověka a varianta Electronic Cooling je zaměřena na výpočet šíření a odvodu tepla v deskách plošných spojů (PCB).

Typ analýzyPopisStandardHVACElectronic
Cooling
Vnitřní a vnější analýzaSimulace jak uvnitř uzavřené modelu, tak i v jeho okolícheckYescheckYescheckYes
Sdílení teplaKompletní model sdílení tepla: vedení, proudění, zářenícheckYescheckYescheckYes
Proudění laminární a turbulentní

Simulace proudění laminárního, turbulentního (k-epsilon)

checkYescheckYescheckYes
Kapaliny a plynySimulace mechaniky kapalincheckYescheckYescheckYes
Nenewtonské kapalinySimulace proudění nenewtonských kapalin – olej, krev, pastycheckYescheckYescheckYes
GravitaceVliv gravitace na prouděnícheckYescheckYescheckYes
Vliv slunečního zářeníZdroj tepla zářením určený polohou na Zemi, časem a mírou oblačnosticheckYescheckYescheckYes
Časově proměnné studieVýpočet studií v ustáleném stavu a přechodových jevůcheckYescheckYescheckYes
Rotující oblastiSimulace rotujících součástí (např. lopatkových kol)checkYescheckYescheckYes
Zdroje tepla závislé na sledovaných hodnotáchParametry zdrojů tepla mohou být závislé na čidly sledovaných hodnotáchcheckYescheckYescheckYes
Charakteristiky ventilátorůVentilátory lze nahradit zástupnou plochou a charakteristikou tlak - průtokcheckYescheckYescheckYes
Termoelektrické chladičeTermoelektrické chladiče se definovatelnými závislostmicheckYescheckYescheckYes
Optimalizační studieSystém na základě stanoveného cíle mění parametr výpočtu tak, aby dosáhl stanoveného výsledkucheckYescheckYescheckYes
Tepelný komfortVýpočet parametrů tepelného komfortu checkYes 
Absorpce záření v prostupných materiálechMateriály mohou mít nastaveny parametry ovlivňující absorpci záření při průchodu světla modelem checkYes 
Analýza větráníVýpočet parametrů pro hodnocení účinnosti větrání checkYes 
Sledování koncentrace škodlivinVýpočet koncentrace analyzované látky po provedení výpočtu checkYes 
Rozšířená databáze materiálů pro architekturuRozšířená databáze materiálů pro architekturu checkYes 
Dvouodporový kompaktní modelSimulace čipů pomocí definice rozhraní čip- pouzdro, pouzdro-podložka  checkYes
Tepelné trubiceSimulace tepelné trubice  checkYes
Tepelné parametry PCBVýpočet tepelných vlastností PCB na základě popisu vrstev PCB  checkYes
Joulovo teploOhřev materiálu vlivem průchodu proudu  checkYes
Rozšířená databáze charakteristik ventilátorůRozšířená databáze charakteristik ventilátorů tlak-průtok  checkYes