Upravit stránku

Úrovně nástrojů pro správu dokumentace

Správa dokumentace

Nástroje pro správu dokumentace jsou rozděleny podle rozsahu spravovaných dat a typu přístupu k těmto datům. Nejjednodušší správa je dokumentace určená pro práci jednoho uživatele s daty na lokálním disku. Pokročilé typy správy dokumentace dovolují přistupovat řízeně k datům konstrukční skupiny či spravovat data na úrovni firmy. Správa dokumentace tak napomáhá zajistit, aby odpovědní pracovníci měli rychlý a spolehlivý přístup k aktuálním a informacím.

FunkceSOLIDWORKS
Explorer
SOLIDWORKS
PDM Standard
SOLIDWORKS
PDM Professional
Přejmenování dokumentůcheckYescheckYescheckYes
Prohlížení souborů SolidWorkscheckYescheckYescheckYes
Kopírování projektůcheckYescheckYescheckYes
Vyhledávání souborůcheckYescheckYescheckYes
Správa dokumentů SOLIDWORKScheckYescheckYescheckYes
Správa všech typů dokumentů checkYescheckYes
Správa verzí souborů checkYescheckYes
Skupinový přístup k dokumentům checkYescheckYes
Podpora změnového řízení checkYescheckYes
Řízení přístupu k dokumentům  checkYescheckYes
Automatické oznamovací procesy  checkYes
Replikace serverů  checkYes
Automatický export (úlohy)  checkYes
Propojení na informační systém  checkYes

 

Typy licencí

FunkceViewerContributorCAD editor
Prohlížení, čtení a tisk souborů    checkYes       checkYes      checkYes
Náhled CAD souborů    checkYes       checkYes      checkYes
Změna stavu    checkYes       checkYes      checkYes
Vytvoření nebo vložení dokumentů        checkYes      checkYes
Vyzvednutí, odevzdání, aktualizace dat        checkYes      checkYes
Vytvoření nové verze        checkYes      checkYes
Doplňkový modul pro CAD programy        checkYes
Přehled Hardwarových a Softwarových požadavků pro jednotlivé úrovně PDM je možno nalézt na www.solidworks.com