Upravit stránku

Univerzální funkce

Plně přizpůsobitelné uživatelské prostředí

Prostředí systému SURFCAM může být plně přizpůsobeno. Ikony jednotlivých příkazů mohou být přidány, uspořádány a/nebo odstraněny z dostupných lišt a to včetně ikon vlastních maker nebo příkazů od třetích stran. Zobrazení příkazů ikon může být také upraveno použitím vlastních obrázků. Všechny dialogy systému SURFCAM mohou být přizpůsobeny vytvořením vlastních masek dialogů. Jakmile je prostředí upraveno dle představ, má uživatel možnost tuto změnu uložit jako motiv a sdílet jej mezi dalšími systémy SURFCAM.

Interaktivní umísťování modelů

Při otevření dat z CAD systému, je provedena kontrola modelu, která určuje, zda je model vhodný pro frézování nebo pro soustružení, pro což bude nastaveno správné výchozí prostředí. Modely jsou orientovány tak, aby co nejlépe vyhovovaly pozici na obráběcím stroji, případně lze modely uživatelsky orientovat pomocí interaktivního grafického rozhraní.

Dynamické konstrukční roviny CPL

Tvorba konstrukčních rovin je v systému SURFCAM velmi jednoduchá. Stačí jednoduše přemístit souřadný systém na hranu nebo plochu modelu a pomocí dynamické rotace nebo posunutí přesně definovat konstrukční rovinu.

Intuitivní polotovar 

SURFCAM podporuje plné grafické znázornění polotovaru během celého procesu obrábění. Založení polotovaru může být provedeno z připravené knihovny, standardních tvarů, geometrických profilů nebo z importovaného modelu.

Plná podpora upínek

SURFCAM neposkytuje pouze grafické znázornění upínek, ale samotné upínky mohou být dynamicky spojovány s polotovarem. Například při vložení svěráku, se čelisti automaticky přizpůsobí výchozí velikosti polotovaru. Ochrana proti kolizím s upínkami je plně podporována.

2D drátová geometrie

SURFCAM poskytuje řadu nástrojů pro tvorbu drátové geometrie. Je možné tvořit drátovou geometrii pro 2-osé frézování nebo například jako pomocnou geometrii pro upínky nebo hraniční křivky.

EWS modelář

SURFCAM poskytuje vlastní modelovací systém objemových těles, který je dostupný pro všechny uživatele s platnou technickou podporou. I když se nejedná o profesionální CAD systém, tak poskytuje veškeré základní fuknce pro tvorbu jednoduchých prismatických dílů a upínek.

Automatické rozpoznávání útvarů

Rozpoznávání útvarů automaticky rozpozná útvary z objemového tělesa, které obsahují například detailní informace o dírách a závitech, a které jsou následně připraveny pro obrábění.

Manuální rozpoznávání útvarů

Pokud některá geometrie nespadá do sady automaticky rozpoznaných prvků, existuje možnost rozpoznat útvary pomocí manuálních funkcí. Rozpoznané útvary nemusí tak sloužit pouze pro obrábění, ale také jako pomocná sada geometrie.

Drátová geometrie z objemových těles

Drátová geometrie může být jednoduše převzata z jakéhokoliv modelu a může nadále sloužit například jako pomocná geometrie pro určení pozic upínek nebo jako pomocná referenční geometrie.

Kontrola kolizí

SURFCAM poskytuje plnou podporu kontroly kolizí. Mezi kontrolované části patří polotovar a upínky nebo obráběné komponenty. Kontrola kolizí může být definována pro jednotlivé postprocesory, kdy se následně simulace stará o kontrolu kolizí pohyblivých i nepohyblivých součástí obrábění.

Manažer strategií

Poskytuje automatizaci obrábění založenou na rozhodovacích procesech. SURFCAM rozpoznává útvary pro obrábění z 3D modelu, na které následně aplikuje osvědčené metody obrábění, čímž je celý postup zefektivněn. Strategie lze snadno uživatelsky vytvářet a přizpůsobovat vlastním požadavkům a konkrétním sadám nástrojů.

Plná simulace stroje

Simulátor stroje nabízí plnou simulaci celého stroje a strojních procesů včetně detekcí kolizí mezi strojem, držákem nástroje a nástrojem.