Upravit stránku

Uložení nastavených parametrů/hodnot operace bez spuštění výpočtu

HSMWorks umožňuje zadat potřebné parametry / hodnoty v otevřené operaci, operaci s těmito hodnotami uložit ale nespustit samotný výpočet, neboli výpočet odložit na příhodnější chvíli.
 
Otevřená operace má dvě ikony pro určení zpracování:

První ikona OK (zelená "fajfka") zajistí uložení zadaných hodnot, zavření operace a spuštění výpočtu. Druhá ikona Cancel (červený křížek) určí stornování zadaných hodnot a zavření operace.

Uložení zadaných hodnot, zavření operace ale nespuštění výpočtu se docílí kliknutím na ikonu OK zatímco je držena klávesa Shift:

Stisknuté tlačítko Shift a kliknutí na ikonu OK

Toto je velmi užitečné v následujících případech:

  • Příprava operací pro dávkové zpracování
  • Nedostupné údaje pro kompletní definici právě otevřené operace
  • Uložení rozpracované operace pro pozdější zpracování