Upravit stránku

Tužkové obrábění - Parametr tloušťkové nadmíry

Dalším z parametrů pro Tužkové obrábění je tloušťková nadmíra. HSMWorks díky tomuto parametru dokáže vytvořit tužkové průchody vybraným nástrojem za pomoci "zvětšeného" nástroje. Pomocí zvětšeného nástroje se vypočítají hranice bitangenciálního dotyku, a do těchto hranic se na povrch promítne vybraný nástroj.
Parametry bitangenciálního úhlu a tloušťkové nadmíry
Pomocí tohoto parametru je možné vytvořit průchody tužkového obrábění i v místech, kde poloměry vnitřních zaoblení jsou o něco větší než poloměr použitého nástroje.
Pozice malého nástroje, zvětšeného a finální pozice malého nástroje
a) Ideální pozice malého nástroje na větším zaoblení má pouze jeden kontaktní bod,  a tak prostor pro tužkové průchody nebudou detekovány.

b) S parametrem "Overthickenss / Tloušťková nadmíra" je pro výpočet použit větší nástroj, čímž se dosáhne dvou kontaktních bodů.

c) Výsledná pozice nástroje je určena promítnutím nástroje na plochu v polovině mezi malým a "zvětšeným" nástrojem.

Příklad:
Pokud je na dílu vnitřní zaoblení o poloměru 5 mm ale pro dokončení se použije nástrojem o poloměru 4.5 mm (kulová fréza o průměru 9mm), je vhodné nastavit tloušťkovou nadmíru na 0.5 mm. Dráha nástroje bude vypočítána pro nástroj o průměru 10 mm, ale výsledná dráha bude přizpůsobena pro nástroj o průměru 9 mm.

Poznámka:

Použitím parametru tloušťkové nadmíry dochází k určité chybě / zkreslení díky rozdílu mezi ideální pozicí na obrázku a) a skutečně vypočtené pozici na obrázku c). Tato chyba je úměrná k zadané hodnotě parametru tloušťkové nadmíry. Z tohoto důvodu je doporučeno udržovat tuto hodnotu co nejmenší.