Upravit stránku

Tužkové obrábění - Parametr bitangenciálního úhlu

Jedním z parametrů pro Tužkové obrábění je bitangenciální úhel. HSMWorks vytvoří dráhu nástroje všude tam, kde nástroj bude v dotyku s modelem ve dvou místech najednou, a kde úhel rozevření těchto dotyků bude větší, než je zadáno.
Zobrazení různých bitangenciálních úhlů

Bitangenciální úhel je použit pro optimalizaci obrábění, obvykle pro vyloučení příliš malých oblastí, kde by vznikaly nevhodné dráhy nástroje.

V následujícím příkladu je použit kulový nástroj o průměru 20mm se třemi zaoblenými "schody" různých velikostí, a bitangenciální úhel může být použit pro stanovení, které oblasti mají být obrobeny.

Dráha tužkového obrábění s bitangenciálním úhlem = 15 deg
Dráha tužkového obrábění s bitangenciálním úhlem = 70 deg