Upravit stránku

Tiskové zprávy

 

3E Praha Engineering a.s spolupracuje se středními školami

Dne 24. 11. 2010 uspořádala firma 3E Praha Engineering a.s seminář pro střední školy. Vzhledem ke značnému zájmu ze strany škol se firma rozhodla pro zopakování této úspěšné akce v co možná nejkratší době. Obsahem semináře bylo zejména využití CAD/CAM systémů v pedagogickém procesu a také představení projektu „F1 ve školách“.

Semináře o využití CAD/CAM systémů ve školách se zúčastnily školy nejen se zaměřením na technické obory, ale byli přítomni i zástupci gymnázií a odborných učilišť.

Na počátku semináře byly představeny 3DCAD systémy jako nástroje pro modelování „virtuálního světa okolo nás“ i jako nástroje sloužící k analýze řady procesů, které se v tomto světě odehrávají. Prostředky 3D grafiky (především systémy SolidWorks, SURFCAM a HSMWorks) se postupně stávají nedílnou součástí každého pedagogického procesu. V rámci semináře byly představeny jejich aplikace nejen v tradičních oborech jejich nasazení (konstrukce, technické kreslení), ale i v matematice, fyzice, stereometrii, deskriptivní geometrii a dalších oblastech možného nasazení.

Po skončení semináře byl beze zbytku využit prostor pro otázky, které zodpovídali zástupci firmy 3E Praha Engineering společně s pedagogem z kolínské SPŠ. Kolínská SPŠ s firmou spolupracuje již 12 rokem a pan profesor Obešlo, je tím, kdo mohl velice zodpovědně zhodnotit obsah i formu spolupráce s 3E Praha Engineering z pohledu škol a toho, co tato forma spolupráce školám může přinést navíc oproti tomu, kdy firma používá některý systém bez technické podpory. Pan profesor Obešlo k tomu říká:“ Jsem rád, že jsem byl na začátku naší vzájemné spolupráce a musím říct, že pokud se objeví během výuky problém, s nímž si nevím rady, jsem velice rád, že mohu požádat techniky 3E Praha Engineering o technickou podporu a odpověď mám do konce vyučovací hodiny. To je důležité.“

3E Praha Engineering, má po celou dobu svého dvacetiletého působení na trhu jako jeden ze základů svých aktivit právě spolupráci se středními a vysokými školami. Cílem této spolupráce není pouze dodávka ucelených CAD/CAM systémů do škol, ale především následná pomoc při jejich implementaci na správné místo pedagogického procesu. V rámci těchto aktivit pořádá celoročně řadu akcí jak pro studenty, tak pro učitele s cílem zvýšit povědomí o roli CAD/CAM systémů v jednotlivých odvětvích průmyslu a oblastech života společnosti.