Upravit stránku

Tipy a triky

Přístup na Zákaznický portál

Pomocí licenčního čísla SOLIDWORKS lze vytvořit přístup na Zákaznický portál, kerý mimojiné nabízí přístup do znalostí báze, možnost stažení nejnovější verze SOLIDWORKS, uživatelské fórum a mnoho dalšího. Návod na registraci na zákaznická portál můžete nalézt zde.

Tvorba virutálního průsečíku

Můžete vytvořit nárysový bod ve virtuálním průsečíku dvou entit. Použijte klávesu CTRL pro výběr dvou entit v grafickém poli, vložením entity Bod získáte virtuální průsečík. Tento postup lze použít ve skicách i ve výkresech.

Kóta délky oblouku

Skutečnou délku oblouku lze získat výběrem oblouku a jeho dvou koncových bodů. Nad hodnotou kóty se zobrazí oblouk.

Otevření dokumentů

Můžete otevřít několik dokumentů SolidWorks najednou přetažením jejich ikon z průzkumníku Windows Explorer do okna SolidWorks. Přímo do grafické plochy systému můžete přesunout také zip složku.
 

Přehled vazeb ve skicách

Přeurčené a odpojené vztahy ve skicách lze najít pomocí nástroje Zobrazit/Odstranit vazby, který je k dispozici pod pravým tlačítkem myši. Další možností tohoto nástroje je potlačení jednotlivých vztahů. Pro lepší přehlednost dialogu jsou jednotlivé stavy vazeb barevně odlišeny.
 

Zobrazení lupy

Pokud stisknete klávesu „G“ zobrazí se v grafické ploše „lupa“. Pomocí tohoto nástroje můžete snadno vybírat jednotlivé entity či prohlížet detaily vašeho modelu. Další zvětšení výřezu modelu je možné ovládat pomocí standardních postupu, např. otočením kolečka na myši.
 

SketchXpert

Nástroj SketchXpert dokáže nalézt a opravit chyby ve skicách, které mohou vzniknout například v důsledku přidání nadbytečných omezení. Tento nástroj pracuje ve 2D i ve 3D skicách a nabízí uživatelům vždy různá řešení.
 

Kopírování entit skic, rovin, prvků a součástí

Pokud stisknete klávesu „Ctrl“ a přesunete myší libovolnou entitu skici vytvoří se její kopie. Stejný postup lze použít i v případě, že potřebujete kopírovat prvky, roviny či součásti v sestavách.
 

Kopie projektu

V prostředí systému SolidWorks v menu „Soubor“ - „Kopírovat projekt“ najdete velmi užitečný nástroj, který dokáže vyhledat všechny součásti projektu a vytvořit jejich kopii. Výhodou použití tohoto nástroje je i možnost zahrnout do kopie všechny výkresy, externí konfigurační tabulky, výsledky výpočtů a pomocné soubory doplňkového modulu PhotoWorks.
 

Změna vnějších odkazů

Při otevírání dokumentů, které mají vnější odkazy, je možné tyto odkazy změnit. Výkres se tak například může začít odkazovat na jinou součást, či sestava na díl. Pro změnu odkazů použijte v dialogu „Otevřít“ volbu „Odkazy“

 

Další typy a triky přináší každý měsíc Newsletter 3E Praha.