Upravit stránku

Tipy a triky

 • Dynamické uchopování a výběr entit lze krátkodobě přepínat přidržením klávesy .
 • Dynamické uchopování"Nejbližší" lze zapnout přidržením klávesy . Tím uchopíte pozici nejblíže kurzoru na nejbližší entitě či hraně.

 • Klávesou lze přepínat vysvícený výběr či dymamicky uchopenou pozici.

 • Pokud je vypnutý Seznam výběru, lze ho lze krátkodobě přepínat přidržením klávesy .

 • Klávesu Obecný přepínač <`> (vlevo od <1>) lze použít při umisťování primitiv ke změně bodu vložení a k nalezení alternativních řešení, když se rozpoznávají vzory.

 • Při Rychlém Kótování Vám kontextové menu (když kliknete pravým tlačítkem myši) umožní měnit volby pro aktuální kótu.

 • Vynášecí čáry odkazů a kót kružnic lze při animaci zamknout na jedné straně pomocí kontextového menu (když kliknete pravým tlačítkem myši).

 • Nástroje pro údržbu těles zjistí, izolují a pak opraví chybná data geometrie těles (+ tenkých). To se může hodit, když pracujete s importovanými daty.

 • Podtržené hodnoty kót indikují nesprávně asociované či neasociované kóty. Nahlédněte do nápovědy, odkazy Nastavení > Možnosti > Kóty.

 • Geometrie ukládaná KEYCREATORem do formátu Parasolid je vždy v měřítku pro jednotky metry (výchozí jednotky standardu Parasolid).

 • Do políček pro číselné vstupy a do Kalkulačky lze vkládat matematické výrazy včetně jednotek (in, mm, m) a tyto jsou před použitím vyhodnoceny a vypočteny.

 • Funkce menu Úpravy Ořezat první a Přerušit první fungují i na celých tělesech.

 • Když píšete či upravujete text odkazů či poznámek a zmáčknete< Ctrl+Enter>, je text uložen a funkce dokončena.