Upravit stránku

Svařované konstrukce

Konstrukce z profilů

Nejen pro běžné konstrukce z válcovaných ocelových profilů, ale i pro návrh skeletů jednoúčelových strojů ze stavebnicových profilů je určena sada nástrojů v systému SolidWorks. Na jednotlivé části skic lze vkládat profily, měnit jejich orientaci a definovat, jakým způsobem budou profily navazovat v místě styku. Systém dále umožňuje snadné vložení různých typů svarů včetně značek svarů, které se automaticky přenášejí z modelů na výkresy.

Výrobní dokumentace

Při tvorbě výrobní dokumentace je možné tvořit výkresy jednotlivých přířezů nebo zobrazit na jednom výkrese celou konstrukci jako kótovanou sestavu. Pokud je projekt rozsáhlý, lze konstrukci rozdělit do dílčích podskupin. V kusovnících těchto konstrukcí lze zobrazit kromě počtu přířezů i délku jednotlivých profilů či součet těchto délek.