Upravit stránku

Stranové odsazení nástroje u 3D dráhy

HSMWorks 2011 umožňuje zadat stranové odsazení nástroje u 3D dráhy.
Směr odsazení
Toto funguje jako parametr korekce nástroje dostupný u 2D Kontury nebo více-osých konturovacích strategií, odsadí nástroj vlevo nebo vpravo od vybrané geometrie, zatímco souřadnice Z se nemění.
Odsazení vlevo u 3D dráhy vzhledem ke geometrii
Obrábění s možnosti "podřezání" s "T" frézou u 3D dráhy nástroje