Upravit stránku

Stranové odsazení nástroje u strategie Sledovat

Směr odsazení
Toto funguje jako parametr korekce nástroje dostupný u 2D Kontury nebo více-osých konturovacích strategií, odsadí nástroj vlevo nebo vpravo od vybrané geometrie, zatímco souřadnice Z se nemění
Odsazení vlevo u strategie Sledovat vzhledem ke geometrii
Obrábění s možnosti "podřezání" s "T" frézou u strategie Sledovat