Upravit stránku

Sražení hran kulovým, toroidním a srážecím nástrojem

HSMWorks umožňuje srazit hranu nejen pomocí nástroje na srážení hran, ale také pomocí kulového nebo toroidního nástroje. Zatímco srážecí nástroj je použit vždy, když je zapotřebí dosáhnout přesně stanoveného sražení, například 2 x 45st, tak kulový nebo toroidní nástroj je použit v případě nutného "odjehlení" dílu (odstranění ostrých otřepů na díle), kde není naprosto nutné dodržet rovnou plochu sražení, nebo kde sražení je natolik malé, že určité zakřivení po kulovém nástroji je zanedbatelné. Další výhodou je, že není zapotřebí provádět výměnu nástroje (a tím není nutné nástroj upínat a najíždět atd.).


HSMWorks na základě výběru nástroje upraví možnosti využití operace pro zadání potřebných parametrů a hodnot.

 

Změna možností operace na základě výběru nástroje

Vlevo: Válcový nástroj / Uprostřed: Srážecí nástroj / Vpravo: Kulový nebo toroidní nástroj 
 

   

Výsledná dráha sražení / odjehlení