Upravit stránku

SPŠ v Kolíně

Implementace CAD/CAM systémů (KEYCREATOR, SolidWorks, SURFCAM) na SPŠ v Kolíně

 

O nutnosti zavádění CAD/CAM systémů do předvýrobních a výrobních strojírenských etap už asi nikdo nepochybuje. Značnou změnu v přístupu k této problematice doznal za několik málo posledních let i přístup středních odborných škol, středních integrovaných škol a učilišť. Zavádění CAD/CAM systémů do výuky sice často naráží na počátku na řadu úskalí (finančních, organizačních, materiálových, pedagogické zajištění …), ale o to s větší radostí vnímají učitelé fakt, že ti absolventi, kteří se mohou na konci studií pochlubit tím, že jim kromě vlastní odborné orientace není cizí ani aplikace CAD/CAM systémů, nacházejí velice lehce začlenění v praxi a jsou většinou i velmi dobře honorovaní. Nezanedbatelným faktem je i skutečnost, že studenty výuka CAD/CAM systémů obecně velice baví.

Jednou ze škol, kde roli CAD/CAM systémů ve výuce plně chápou je i SPŠ v Kolíně.

Střední průmyslová škola Kolín je nejstarší střední odbornou školou v kolínském okrese. Je to škola s bohatou tradicí. V roce 1997 oslavila 125 let od svého založení. Během tohoto svého působení vychovala tisíce absolventů nejrůznějších profesních zaměření. Na škole se od jejího založení vždy vyučovalo hlavně strojírenským oborům. Od 1. ledna 1998 je součástí školy Střední odborné učiliště strojírenské, Odborné učiliště a Učiliště. Sloučením SPŠ a SOU vznikla v okrese Kolín jediná škola, která poskytuje svým žákům ve strojírenských oborech úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo střední odborné vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou.

Jedním z hlavních oborů školy je studijní obor strojírenství se zaměřením na využití výpočetní techniky ve strojírenství. Absolventi uvedeného oboru získají široký odborný profil, doplněný všeobecným vzděláním. V odborných předmětech se během studia naučí většinu toho, co potřebuje znát každý strojař. Budou umět číst technické výkresy, zobrazovat strojní součásti a naučí se konstruování jednoduchých strojů a strojních částí s využitím výpočetní techniky, navrhovat jednoduché nástroje a výrobní postupy, ovládat některé obráběcí stroje pomocí počítače, plánovat a řídit výrobu na různých stupních.

Vzhledem k tomu, že škola vychází vstříc potřebám studentů a jejich uplatnění v praxi, se v roce 1998 rozhodla pro implementaci CAD/CAM systémů do výuky. Pro výuku odborných předmětů v konstruování studenti používají 3D CAD systémy KEYCREATOR a SolidWorks. KEYCREATOR je 3D modelář, s možností plošného, drátového a objemového modelování. Škola ho zakoupila v roce 1999. SolidWorks je parametrický 3D CAD modelář vhodný pro řešení konstrukčních úloh ve strojírenství. Ten byl začleněn do výuky v roce 2004.

Studenti oboru Strojírenství se zaměřením na užití výpočetní techniky ve strojírenství se zdokonalí v práci s počítačem a zvládnou i základy programování CNC strojů. Ve výuce předmětu „Řídící systémy“ se studenti naučí nejen vytvářet programy pro řízení CNC strojů, ale mají taky možnost se seznámit s CAD/CAM systémy jako je např. SURFCAM. SURFCAM je velmi výkonným CAD/CAM systémem pro obsluhu CNC frézek, soustruhů, laserů a dalších CNC strojů. Škola zakoupila 20 licencí produktu SURFCAM v roce 1998.

Podmínkou pro efektivní využívání CAD/CAM systémů je dobré hardwarové vybavení. Škola pro výuku počítačových systémů využívá dobře vybavené počítačové učebny a jednu učebnu se strojním vybavením. Studenti si tak mohou své modely přímo vyrobit. Škola se může pochlubit vlastní frézkou FC16, frézkou Gravos, soustruhem SUF 16 a vstřikovacím lisem. Vstřikovací lis mají zapůjčený od firmy XY spolu s formou na výrobu klíčenek na žetony. Studenti za zapůjčení firmě XY vyrábí klíčenky a tím si mají možnost vyzkoušet použití strojů v praxi.

Vhledem k tomu, že škola měla možnost využít jednorázové dotace od státu, posílila v současné době kapacitu a postavila kompletně novou přístavbu, kde se nacházejí 2 nové učebny s 20 pracovními místy. Vybavení těchto nových učeben by mělo splňovat kompletní HW požadavky pro použití CAD systémů.

Pedagogové školy, kteří vyučují zmíněné předměty s použitím CAD/CAM systémů, jsou kompletně vyškoleni v programech KEYCREATOR/SolidWorks/SURFCAM prostřednictvím autorizovaného školícího centra firmy 3E Praha Engineering. Pro výuku v systémech si připravují vlastní učební materiály a pomůcky (výkresy v elektronické podobě, reálné modely), nebo používají speciální výukové učebnice a příklady od firmy 3E Praha Engineering.

Použití systémů KEYCREATOR a SURFCAM je také samozřejmě zařazeno jako část maturitních zkoušek a to jak v teoretické části, tak v modelování a v programování.

Na otázku – „proč zavádějí CAD/CAM systémy do výuky“ – zněla odpověď ředitele školy p. Kratochvíle, že dnešní požadavky strojírenských firem na absolventy jsou zaměřeny na vědomosti a zkušenosti s využitím CAD/CAM systémů. Proto se snaží vytvořit i svým studentům zázemí pro pozdější uplatnění v praxi.

3D modelování se stalo mezi studenty velmi oblíbeným, co nasvědčuje i velký zájem studentů o účast na školní soutěži v KEYCREATOR, kterou škola pořádá jednou ročně pod názvem „CADKiáda“. Soutěž je určená pro všechny studenty 3. ročníků. Tady si mohou studenti porovnat své znalosti v programu KEYCREATOR. Ceny pro vítěze poskytuje SRPDŠ a jsou to většinou poukázky na knihy. Snahou školy do budoucna je i školní pořádání soutěže v NC programování.

Nejlepší studenti školy se účastní soutěží, které pořádá firma 3E Praha Engineering ve spolupráci se školami. Je to soutěž v „NC programování“ a v „CAD modelování“. Škola si z posledního 3. ročníku soutěže v CAD modelování odnesla dvě první místa v kategoriích 2D modelování a 3D obrábění. Získala tak 2 třídní licence produktu KEYCREATOR. (KEYCREATOR je následovatel produktu CADKEY)

Škola velice úzce spolupracuje s firmami z regionu, které se zabývají strojírenstvím a používají CAD/CAM systémy KEYCREATOR a SURFCAM. Studenti tady mohou absolvovat 14-ti denní praxi a někteří pak zůstávají nadále i jako zaměstnanci.

Zájem studentů o výuku s pomocí CAD/CAM systémů je poměrně vysoký, to dokazuje i roční počet uchazečů o studium na této škole.