Upravit stránku

Společné – Knihovna nástrojů – Zobrazit operace

HSMWorks umožňuje v knihovně nástrojů zobrazit nejen samotné nástroje, ale i operace, kde byl nástroj použitý. Toto je výchozím nastavením knihovny nástrojů. Takovéto zobrazení umožňuje velmi efektivní náhled na zobrazení základních hodnot pro nástroj (otáčky, posuvy atd.) a případné rozdíly u jednotlivých operací (za předpokladu, že sloupce Otáčky a Posuvy jsou zobrazeny)..

Pro jednodušší přehled nástrojů je možné zobrazení operací vypnout, čímž jsou viditelné jen nástroje. Ale i v tomto případě je několik zobrazení nástroje pro zjednodušení práce.

Knihovna nástrojů se zapnutou volbou “Show Operations / Zobrazit operace” pro zobrazení jak nástrojů, tak operací.

Knihovna nástrojů s vypnutou volbou “Show Operations / Zobrazit operace” pro zobrazení pouze nástrojů.

Nezávisle na tom, zda jsou operace zobrazeny, či nikoliv, jsou nástroje použité v operaci(ích) zobrazeny tučně. (Nepoužité nástroje jsou zobrazeny slabě.)

Oranžově vyznačený nástroj znamená, že číslo nástroje je v konfliktu s jiným nástrojem, což by mohlo způsobit problém na CNC stroji.