Upravit stránku

Společné - Zobrazit informace ve správci operací

HSMWorks umožňuje umístit přídavné informace v manažeru operací vedle jména operace. Toto je užitečné pro jednodušší orientaci ve vytvořených operacích a je samozřejmostí, že je možné vybrat, které informace zobrazovat a které nikoliv.


Pro zobrazení přídavných informací otevřete dialog “Preference / Předvolby” z menu CAM, a ze seznamu vyberte “Operation manager / Správce operací”.

Možnosti správce operací v dialogu “Preference

Show tool number / Zobrazit číslo nástroje
Show tool compensation / Zobrazit korekci nástroje
Show tool description / Zobrazit popis nástroje
Show cycle type / Zobrazit druh cyklu
Show manual NC / Zobrazit ruční NC
Show pattern type / Zobrazit druh pole
Show job work offset and spindle / Zobrazit pracovní odsazení projektu a vřeteno

Každá z možností zobrazí další přídavné informace v hranatých závorkách vedle jména operace.

Přídavné informace zobrazené u Projektu
a u různých operací