Upravit stránku

Soutěž CAD

Každoročně pořádáme jednodenní soutěž studentů středních škol ve využití CAD systémů. Vždy jsou dvě soutěžní kategorie: počítačové kreslení (2D) a počítačové modelování (3D). Děkujeme za letošní vydařený ročník! A těšíme se na Vás při to dalším, již 17. ročníku.

Princip soutěže v v 3D modelování a 2D kreslení.

Studenta lze přihlásit pouze do jedné kategorie.

3D modelování – modelování v CAD systému

 • k dispozici je nainstalovaný CAD systém SOLIDWORKS, pokud soutěžící chce zadání zpracovávat v jiném CAD systému musí si tento přivést nainstalovaný na svém PC (monitor bude poskytnut)
 • soutěžící obdrží písemné zadání a 3D data v různých přenosových formátech *.x_t, *.iges, *.sat, potřebná pro zpracování zadání
 • zadání je nutno velmi pečlivě přečíst a dodržovat vše co je v zadání uvedeno
 • na zpracování je 2,5hodiny poté bude oznámen konec a předáno dozorující osobě
 • výstupem je zpravidla 3D model a 3D sestava možné je i doplnění o základní výkres vše je uvedeno v zadání
 • pokud někdo skončí dříve, lze i tak práci předat. Čas zpracování není rozhodující činitel. Přihlíží se na něj pouze při rovnosti bodů.

2D kreslení v CAD systému

 • k dispozici jsou PC s nainstalovaným CAD systémem SOLIDWORKS, pokud má někdo jiný CAD systém,  musí si tento přivést na nainstalovaný na svém PC (monitor bude poskytnut)
 • soutěžící obdrží písemné zadání a výkresy
 • na zpracování je 2,5hodiny poté bude oznámen konec a předáno dozorující osobě.
 • výstupem je 2D dokumentace v přenosovém formátu buď dxf, dwg nebo pdf vše je uvedeno v zadání
 • pokud někdo skončí dříve, lze i tak práci předat. Čas zpracování není rozhodující činitel. Přihlíží se na něj pouze při rovnosti bodů.