Upravit stránku

Soustužnicko/frézovací obrábění

Snížení manipulace s obrobkem

CAMWorks soustružnicko/frézovací obrábění nabízí řešení pro realizaci kombinace soustružení a frézování na stejném obráběcím stroji. Toto řešení dokáže zvýšit produktivitu a flexibilitu.

CAMWorks soustružnicko/frézovací obrábění obsahuje soustružnické a frézovací možnosti pro multifunkční obráběcí centra.

• Podporuje společně osy C, Y a B.
• Podporuje 5-osé plynulé obrábění.

Soustružnicko/frézovací obrábění rozšiřuje možnosti využití samostatných modulů frézování a soustružení systému CAMWorks.

• Soustružnicko/frézovací obrábění podporuje stejné útvary, které byly získány metodou automatického rozpoznávání útvarů, přičemž tyto útvary jsou interaktivně rozděleny pro příslušnou oblast obrábění. Například 3-osé útvary jsou připraveny pro využití osy Y a nabalené válcové útvary pro využití osy C.

• Operace, které jsou pro jednotlivé útvary vygenerovány, jsou stejné, jako operace CAMWorks 2.5-osé frézování, 3-osé frézování a soustružení. Mezi ně patří automatické hrubování, dokončování, frézování závitů, vrtací cykly a všechny cykly 3-osého frézování.

Obrábění s využitím osy C, Y a B
Cykly obrábění jsou dostupné pro společné osy C, Y a B, pro obrábění čela, vnějších a vnitřních tvarů modelu.

Jsou podporovány následující pohyby os obráběcího stroje:

Osa C
• Nabaluje dráhu nástroje na válec okolo soustružnické osy (Z). Osy Z a C jsou řízeny souvisle přičemž nástroj směřuje na osu dílu.

 

Osa Y
• Dráha nástroje je generována na pevnou pozici osy C.
• U 2.5-osého frézování se nástroj pohybuje do hloubky v ose X s plynulým obráběním osy Y a Z.

 

Osa B
• Dráha nástroje je generována na pevnou pozici osy C a B.
• U 2.5-osého frézování se nástroj pohybuje do hloubky v jedné ose s plynulým obráběním dalších os.

 

Čelní frézování
• U 2.5-osého frézování se nástroj pohybuje do hloubky v ose Z s plynulým obráběním osy X, Y nebo X,C.