Upravit stránku

Soustružení a soustružnicko-frézovací centra

SURFCAM Essential Turning (2-osé soustružení)

Tento modul obsahuje veškeré univerzální funkce, které byly uvedeny v sekci výše.

Čelní
Operace čelního obrábění umožňují obrábět přední a zadní čelo včetně začištění modelu. Operace rovněž dokáží pracovat s útvary, jako jsou drážky a otvory.

Hrubování/Dokončování
SURFCAM poskytuje série základních soustružnických cyklů s využitím osy Z a X. Osy se pohybují současně s rotujícím obrobkem ve vřetenu. Dráhy nástroje dokáží číst rozdíl mezi modelem a polotovarem a dokáží řídit variabilní přídavek u každé osy.

Závitování
Mezi funkce závitování patří i podpora obrábění vícechodých závitů. Závitovací cykly dokáží zohlednit hloubku a materiál tak, aby nedošlo k přetížení nástroje.

Hrubování/Dokončování zápichů
Hrubovací a drážkovací operace poskytují podporu mělkým i strmým operacím a široké škále nástrojů.

Cykly děr
SURFCAM podporuje vrtání a vyvrtávání jako soustružnické operace v této základní úrovni soustružení. Vrtací operace mohou být provedeny buď v pevném, nebo poháněném stavu.


SURFCAM Standard Turning (2-osé soustružení s frézováním os C/Y)

Tento modul obsahuje veškeré univerzální funkce, které byly uvedeny v sekci výše a dále veškeré funkce obsažené v modulu Essential Turning.

Frézování s osami C/Y – 3D hrubování drátové geometrie
3D hrubovací operace frézování mohou být použity jak na 2D drátovou geometrii, tak i na 3D drátovou geometrii geometrických útvarů.

Frézování s osami C/Y - 3D hrubování ploch a objemových těles včetně automatického zbytkového dohrubování
3D hrubovací operace mohou být použity rovněž pro obrábění ploch a objemových těles. Při použití této geometrie dokáže systém rozeznat rozdíl mezi obrobkem a polotovarem a využít tak možnost automatického zbytkového dohrubování.

Frézování s osami C/Y – Trochoidní obrábění
Jedná se o vysokorychlostní metodu hrubování. U klasického obrábění překračuje v mnoha případech plná šířka řezu zadané stranové překrytí, přičemž může jednoduše dojít k přetížení nástroje. Využití trochoidního hrubování snižuje zatížení nástroje na neměnnou úroveň pomocí vložení obloukových pohybů do dráhy nástroje. Tento způsob dokáže prodloužit životnost nástroje i při dosažení vyšších řezných podmínek. V úzkých oblastech nebo rozích nemusí být dostatek místa pro provedení trochoidního záběru a v takovém případě jsou takové oblasti z cyklu vyřazeny. Ve většině případů však dosahuje strategie Waveform lepších výsledků, protože využívá pokročilejší technologie.

Frézování s osami C/Y - 3D dokončování profilováním s kontrolou drsnosti a možností spirálního obrábění
Operace 3D dokončování profilováním obsahují v tomto modulu rovněž kontrolu výšky drsnosti spolu se standardními nastaveními procentuálního kroku překrytí.

Frézování s osami C/Y - Úplné dokončování a zbytkové dokončování rovinných oblastí
Díky automatizovanému rozpoznávání rovinných oblastí, je možné automaticky zvolit příslušné nástroje a řezné podmínky pro jemné dokončení rovinných ploch. Modul rovněž zahrnuje optimalizované dokončovací operace a operace pro tvorbu zbytkového dokončování.


SURFCAM Advanced Turning (Víceosé soustružení pro Mill-Turn aplikace)

Tento modul obsahuje veškeré univerzální funkce, které byly uvedeny v sekci výše a dále veškeré funkce obsažené v modulu Standard Turning.

Frézování s osami B, C a Y
Umožňuje použít veškeré funkce frézování s využitím os B, C a Y, zatímco vřeteno je v pevné rovinné poloze.

Víceosé soustružení pro použití frézování s poháněnými nástroji
Mohou být využity veškeré funkce frézování, zatímco je vřeteno v živém provozu, čímž poskytuje další osu pro obrábění.

Přesunutí obrobku do protivřetena
Operace pro přesunutí obrobku z hlavního do vedlejšího vřetena je podporována jak pro obráběcí tak i simulační prostředí.

Indexování pro soustružení
Operace soustružení jsou schopny naorientovat osu frézování a provést 2 nebo 3-osé frézování.

Potahování obrobku
Operace pro potahování obrobku s využitím protivřetena jsou podporovány pro soustruhy umožňující synchronizovat podmínky u obou vřeten.

Synchronizované 4-osé soustružení - hrubování/dokončování
Podporuje hrubování a dokončování s použitím dvou nástrojových hlav současně. Základní soustružení je 2-osé (ZX), ale s využitím dvou nástrojových hlav je počet aktivních os na vřeteni dvojnásobný.

Podpora konfigurace stroje s jedním vřetenem a samostatnou osou B
V tomto modulu je podporována konfigurace stroje s hlavou představující osu B.


SURFCAM Evo Ultimate Turning (Víceosé soustružení pro Mill-Turn aplikace)

Tento modul obsahuje veškeré univerzální funkce, které byly uvedeny v sekci výše a dále veškeré funkce obsažené v modulu Advanced Turning.

Frézování s osami B a C/Y - 3D hrubování s automatickým zbytkovým dohrubováním
3D hrubování s automatickým zbytkovým dohrubováním je podporováno jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y.

Frézování s osami B a C/Y - Adaptivní rychlost posuvu
Adaptivní rychlost posuvu je podporována jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y.

Frézování s osami B a C/Y – Trochoidní obrábění
Trochoidní obrábění je podporováno jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y.

Frézování s osami B a C/Y - 3D dokončování profilováním s kontrolou drsnosti a podporou kontrolních ploch a spirálního obrábění
3D dokončování profilováním, které je založené na kontrole drsnosti povrchu, je podporováno jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y. V operaci je obsažena rovněž možnost výběru kontrolních ploch a využití spirálního frézování.

Frézování s osami B a C/Y – dokončení rovinných oblastí včetně zbytkového dokončování
Automatické rozpoznávání rovinných oblastí umožňuje zvolit příslušné nástroje a definovat řezné podmínky pro jemné dokončení rovinných oblastí. Optimalizované operace dokončování a zbytkového dokončování jsou podporovány s využitím osy B, tak i os C/Y.

Frézování s osami B a C/Y – Paralelní řádkování s kontrolou směru frézování Nahoru/Dolů
Paralelní řádkování s kontrolou směru frézování nahoru/dolů je podporováno jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y.

Frézování s osami B a C/Y – Dokončování mělkých oblastí
Dokončování mělkých oblastí je podporováno jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y.

Frézování s osami B a C/Y – Zbytkové Strmé/Mělké dokončování
Zbytkové dokončování strmých a mělkých ploch je podporováno jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y.

Frézování s osami B a C/Y – Dokončování s kontrolou drsnosti
Dokončování s kontrolou drsnosti povrchu je podporováno jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y.

Frézování s osami B a C/Y – Řízení kontaktního úhlu
Řízení kontaktního úhlu je podporováno jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y.

Frézování s osami B a C/Y – Vícenástrojové zbytkové dokončování
Zbytkové dokončování s využitím více nástrojů je podporováno jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y.

Tužkové frézování
Operace tužkového frézování je podporována jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y.

Kontrola ploch
Řízení kontrolních ploch je podporováno jak pro obrábění s využitím osy B, tak i os C/Y.