Upravit stránku

Soustružení

Modul soustružení obsahuje automatické hrubování, dokončování, drážkování, závitování, upichování a vrtací cykly.

2 a 4-osé soustružení CAMWorks pro programování soustružnických strojů obsahuje automatické hrubování, dokončování, drážkování, závitování, upichování a vrtací cykly (vrtání, vyvrtávání, vystružování a závitování). CAMWorks zahrnuje obráběcí inteligenci pro automatizaci procesů, nástroje pro automatické rozpoznávání útvarů a generování drah nástrojů na základě uživatelsky definované technologické databáze.

Automatické a interaktivní rozpoznávání útvarů

 • Automatické rozpoznávání útvarů analyzuje tvar dílu, ze kterého získává nejběžnější útvary pro obrábění jako jsou vnější a vnitřní tvary dílu, čelní plochu a drážky.
 • Rozpoznává útvary na nativních objemových modelech nebo na objemových modelech importovaných z formátů jako jsou IGES, SAT, atd.
 • Pokud je použit válcový polotovar, automatické, pak automatické rozpoznávání útvarů generuje útvar pro upíchnutí dílu na opačné straně, než je čelní útvar.
 • CAMWorks poskytuje interaktivního průvodce pro určení útvarů, které musí být definovány pro obráběcí požadavky vašeho zařízení. Mezi ně patří například vlastní vnější a vnitřní drážky.

Soustružení na 2 a 4-osých soustružnických strojích
Soustružení CAMWorks poskytuje rychlé a bezchybné obrábění využívající standardní řezné nástroje pro přední a zadní revolver, simulaci a podporu postprocesoru pro protivřeteno.

 • Výpočtové algoritmy využívají poslední metody tvorby drah nástrojů a kontroly kolizí.
 • Pro definování polotovaru lze použít válcový polotovar, rotovanou skicu nebo těleso STL.
 • Definování upínek je vhodné pro kontrolu v simulaci drah nástrojů.
 • Výsledek simulace může být uložen do formátu STL a následně jej lze využít jako typ polotovaru u soustružení, frézování, soustružnicko/frézovacího obrábění nebo drátořezu.
 • Protivřetena jsou podporována u tvorby drah, simulace i postprocesingu.
 • Lze prodloužit nebo zkrátit délku soustružnického útvaru pro operace hrubování/dokončování čela, hrubování/dokončování profilu, hrubování/dokončování otvoru a upichování.
 • Reverzní obrábění pro dokončení čela, dokončení profilu a hrubování/dokončování otvoru.
 • Reverzní obrábění pro závitování, pro generování levotočivých závitů.
 • Výstupní pevné soustružnické cykly pro vrtání, vnější/vnitřní soustružení a čelní operace.
 • Možnost přiřadit nový soustružnický útvar k aktuálnímu soustružnickému útvaru. CAMWorks následně generuje nové operace pro nový útvar, které jsou kopiemi operací vztahujících se k vybraným aktuálním útvarům.
 • Je možné zpomalit otáčky/rychlost operace upichování v uživatelem definované vzdálenosti od konce dráhy nástroje upíchnutí.
 • Po hrubování drážky je možné provést dokončovací řez pro začištění ponechaného povrchu po hrubování.
 • Systém podporuje korekci nástroje při dokončování drážky.
 • Možnost nastavení jednoho průchodu pro cyklus drážky.
 • Možnost definice více řídících bodů u cyklu drážky.
 • Možnost nastavit minimální a maximální limity osy Z pro soustružnické operace nebo obecně pro každou operaci.
 • Podpora zpětného soustružení.
 • Možnost definovat různé přídavky na soustružnických drahách nástrojů.
 • Podpora výstupu ve formátu APT CL pro součinnost s externími postprocesory.