Upravit stránku

Soustružení - Náhled soustružnického nástroje

HSMWorks zobrazí náhled soustružnického nástroje jak v knihovně nástrojů, tak u modelu při výběru nástroje během úpravy operace.
 
Náhled nástroje v knihovně nástrojů je vždy zobrazen, jako když nástroj držíte ve vaší ruce a díváte se dolů na nástroj.

Náhled v modelovém prostoru se natáčí s pohledem, ale odpovídá náhledu v knihovně nástrojů v případě, že osa Z (modře) směřuje vpravo a osa X (červeně) směřuje dolů.

Náhled soustružnického nástroje. Otáčky vřetene nastaveny na vpřed.
Náhled soustružnického nástroje. Otáčky vřetene nastaveny na vzad.
Všimněte si, že nástroj je otočen, jakmile jsou otáčky nastaveny na opačné.