Upravit stránku

Soustružení

Soustružení - Jedná se o samostatný modul, který obsahuje soustružnické operace včetně možnosti využití poháněných nástrojù s funkcí 2-5-osého frézování. Systém podporuje pevné soustružnické cykly G71/G72, včetně standardních vrtacích cyklù. Jako u ostatních modulů je i zde počítáno s ohlídáním kolize nástroje s materiálem a upínkami. Modul dále podporuje soustružnická centra, která jsou vybavena osou Y, rotační osou C s možností výstupu NC kódu do polárních souřadnic. Mezi soustružnické operace tohoto modulu patří například soustružení po délce, soustružení čelní, zarovnání čela, závitování, soustružení zápichů, odpíchnutí se sražením vnější hrany, vrtání děr v ose obrobku atd.