Upravit stránku

PDM - správa dokumentace a produktových dat

Správa dokumentů

Návrh produktů v digitální éře vyžaduje snadno použitelné, efektivní a úsporné řešení pro správu produktových dat (PDM). Tento systém PDM musí nejen podporovat tvorbu a řízení rostoucích objemů různých typů produktových dat, ale také spolupráci mezi vývojovými týmy, dodavateli a zákazníky.

Rozsah správy dat

Systém pro správu dat zajišťuje dodržování stanovených procesů nejen na úrovni konstrukčních skupin, ale v celém vývojovém procesu, a to jak uvnitř, tak i vně společnosti. Řádně definované procesy pro práci s daty projektů zaručují, že vývoj, schvalování návrhů a jejich uvolňování do výroby budou provádět správné osoby ve správný čas.

Bezpečnost

Přístup k projektovým datům lze přesně definovat pro jednotlivé uživatele či skupiny, a to i v závislosti na stavu životního cyklu. Pomocí těchto nástrojů je zajištěno, že s daty budou nakládat pouze oprávněné osoby.

Vyhledávání

Výkonné a inteligentní vyhledávací funkce systému SOLIDWORKS Enterprise PDM umožňují hledání informací o návrhu na základě názvů souborů, jejich obsahu, uživatelských vlastností, stavu životního cyklu a dalších předem definovaných vlastností hledání.

Jaký nástroj pro správu dat vybrat?

SOLIDWORKS WorkGroup PDM je nástroj vhodný pro konstrukční skupiny do 10 uživatelů, kteří pracují na jediné síti a nepožadují automatická propojení na nadřazené systémy.

SOLIDWORKS Enterprise PDM plně podporuje pokročilé nástroje správy projektů jako definování průchodu dokumentů různých typů firmou, automatické oznamovací procesy, pokročilé funkce vyhledávání, automatické exporty platné dokumentace, propojení na nadřazené systémy, možnost sledovat a řídit práci vzdálených konstrukčních skupin, přistupování k datům z vnější sítě a mnohé další.