Upravit stránku

SOLIDWORKS Composer - Technické ilustrace

Návody a pracovní postupy

Tvorba dokumentace byla vždy časově nákladná. SolidWorks Composer (původně prezentovaný jako 3Dvia Composer) dává technikům, marketingovým pracovníkům a výrobcům do rukou nástroj pro snadnou a jednoduchou tvorbu nákresů a animací. 
Při tradičním postupu tráví technici hodiny tvorbou snímků obrazovky a jejich doplňováním o grafické prvky, aby vytvořili návody a pracovní postupy. Tento postup je nákladný a tvoří úzké hrdlo při uvádění nového výrobku na trh.

Interaktivní materiály

Díky SolidWorks Composer se návrh a tvorba dokumentace provádí ve stejný čas. Pomocí několika kliknutí lze vytvářet vektorové obrázky modelů s kontrolou síly čar, popisky, kótami, kusovníky a mnoha dalšími prvky. Na sestavách lze snadno prezentovat postup sestavení či funkce a vytvářet tak série snímků do návodu či přímo animace. Vytvořenou dokumentaci lze převést na interaktivní návod, který lze jednoduše prohlížet, nebo na internetovou prezentaci.

Marketing

Jako zdroj pro tvorbu dokumentů se používají soubory SolidWorks a díky tomu lze snadno aktualizovat návod v případě, že se model pozmění. Výsledkem jsou vždy aktuální podklady pro zákazníky, jednodušší zaškolení pracovníků a nižší náklady spojené s tvorbou podkladů. Prezentace vytvořená pomocí SolidWorks Composer umožňuje vytvořit ukázku výrobku ve fázi jeho návrhu a vytvořit vizualizace do katalogů a prezentací dříve, než je výrobek skutečně vyroben.